Browsing by Author Єрьоменко В.Е.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Бойовий хортинг у впровадженні воїнських традицій українського народуПолторацький С.С.; Єрьоменко Е.А.; Єрьоменко В.Е.; Poltoratskyi S.S.; Yeromenko E.A.; Yeromenko V.E.
2018Бойовий хортинг у впровадженні науково-методичної літератури з рекреації, фізичної реабілітації і художніх творів спортсменами підліткового та студентського вікуБадьора С.М.; Єрьоменко Е.А.; Тимчик М.В.; Єрьоменко В.Е.; Badiora S.M.; Yeromenko E.A.; Tymchyk M.V.; Yeromenko V.E.
2018Бойовий хортинг у методиці вдосконалення силових якостей спортсменів різного вікуЛитвиненко А.М.; Єрьоменко Е.А.; Остапенко О.І.; Єрьоменко В.Е.; Lytvynenko A.M.; Yeromenko E.A.; Ostapenko O.I.; Yeromenko V.E.
2018Бойовий хортинг як засіб виховання справедливості в молодших школярів у процесі гурткових занятьБолтівець С.І.; Єрьоменко Е.А.; Острянська О.А.; Єрьоменко В.Е.; Boltivets S.I.; Yeromenko E.A.; Ostrianska O.A.; Yeromenko V.E.
2017Бойовий хортинг як засіб національно-патріотичного виховання і фізичної підготовки школярів, студентської та курсантської молодіФедорченко Т.Є.; Єрьоменко Е.А.; Діхтяренко З.М.; Єрьоменко В.Е.; Fedorchenko T.Ye.; Yeromenko E.A.; Dikhtiarenko Z.M.; Yeromenko V.E.
2018Бойовий хортинг як засіб формування здоров’язбережувальної компетентності студентів закладів вищої освіти ІТ-технологійПрисяжнюк С.І.; Єрьоменко Е.А.; Діхтяренко З.М.; Єрьоменко В.Е.; Prysiazhnyuk S.I.; Yeromenko E.A.; Dikhtiarenko Z.M.; Yeromenko V.E.
2019Бойовий хортинг як засіб фізичної і психологічної підготовки та формування професійних якостей курсантів і працівників правоохоронних органівБуток О.В.; Єрьоменко Е.А.; Болтівець С.І.; Єрьоменко В.Е.; Butok O.V.; Yeromenko E.A.; Boltivets S.I.; Yeromenko V.E.
2020Бойовий хортинг і здоров’я людиниБуток О.В.; Єрьоменко Е.А.; Єрьоменко В.Е.; Butok O.V.; Yeromenko Е.А.; Yeromenko V.Е.
2020Бойовий хортинг і методика проведення занять в умовах здоров'язберігальної педагогікиФедорченко Т.Є.; Єрьоменко Е.А.; Єрьоменко В.Е.; Fedorchenko T.Y.; Yeromenko Е.А.; Yeromenko V.E.
2020Бойовий хортинг – комплексна система фізичного виховання особистостіЛитвиненко А.М.; Єрьоменко Е.А.; Єрьоменко В.Е.; Lytvynenko A.M.; Yeromenko E.A.; Yeromenko V.E.
2018Бойовий хортинг – система національно-патріотичного виховання дітей та молодіБухтіяров О.А.; Єрьоменко Е.А.; Буток О.В.; Єрьоменко В.Е.; Bukhtiyarov O.A.; Yeromenko E.A.; Butok O.V.; Yeromenko V.E.
2018Бойовий хортинг – фундаментальний осередок воїнських традицій української земліПараниця С.П.; Єрьоменко Е.А.; Коломоєць Г. А.; Єрьоменко В.Е.; Paranytsia S.P.; Yeromenko E.A.; Kolomoyets H.A.; Yeromenko V.E.
2018Засоби профілактики основних стоматологічних захворювань у студентів, курсантів, спортсменів бойового хортингу та співробітників правоохоронних органівЄрьоменко В.Е.; Єрьоменко Е.А.; Yeromenko V.E.; Yeromenko E.A.
2019Медичне обслуговування спортивних змагань з бойового хортингу та медико-педагогічний контроль за станом здоров’я учасниківЄрьоменко В.Е.; Єрьоменко Е.А.; Yeromenko V.E.; Yeromenko E.A.
2019Медичне обслуговування спортивних змагань з хортингуЄрьоменко В.Е.; Єрьоменко Е.А.; Yeromenko V.E.; Yeromenko E.A.
2020Медичні і фізіологічні показники самоконтролю студентів у процесі тренування з бойового хортингуЄрьоменко В.Е.; Єрьоменко Е.А.; Ільницький І.Р.; Кібліцький Р.В.; Карасевич С.А.; Yeromenko V.E.; Yeromenko E.A.; Ilnytskyi I.R.; Kiblitskyi R.V.; Karasevych S.A.
2017Морально-психологічне супроводження спортсменів бойового хортингу в стресових ситуаціях у процесі змаганьЄрьоменко Е.А.; Федорченко Т.Є.; Діхтяренко З.М.; Єрьоменко В.Е.; Yeromenko E.A.; Fedorchenko T.Ye.; Dikhtiarenko Z.M.; Yeromenko V.E.
2020Особливості військово-патріотичного виховання спортсменів бойового хортингу у закладах загальної середньої освітиЄрьоменко Е.А..; Кузора І.В.; Тішин А.В.; Єрьоменко В.Е.; Вєхтєв В.В.; Yeromenko Е.А.; Kuzora I.V.; Tishyn A.V.; Yeromenko V.E.; Vekhtiev V.V.
2020Профілактика стоматологічних захворювань працівників правоохороних органів у період виконання службово-бойових завданьЄрьоменко В.Е.; Єрьоменко М.О.; Єрьоменко Е.А.; Yeromenko V.E.; Yeromenko M.O.; Yeromenko E.A.
2017Психологічні та соціальні основи виховання особистості у системі бойового хортингуЗубалій Н.П.; Зубалій М.Д.; Єрьоменко Е.А.; Єрьоменко В.Е.; Zubaliy N.P.; Zubaliy M.D.; Yeromenko E.A.; Yeromenko V.E.