Browsing by Author Борейко Н.М.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 70  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Modification of the State Budget and Tax Policy for E-commerce in the Context of the Global Corona CrisisKovalenko Yu.M.; Boreiko N.M.; Skoromtsova T.O.; Panura Yu.V.; Boreiko O.Yu.; Коваленко Ю.М.; Борейко Н.М.; Скоромцова Т.О.; Панура Ю.В.; Борейко О.Ю.
2020Support of Electronic Commercial Entities in the Conditions of Deepening Global Corona Crisis: Tax AspectKovalenko Yu.M.; Boreiko N.M.; Skoromtsova T.O.; Panura Yu.V.; Boreiko O.Yu.; Коваленко Ю.М.; Борейко Н.М.; Скоромцова Т.О.; Панура Ю.В.; Борейко О.Ю.
2021Taxation of E-commerce as One of the Phenomena of Society DevelopmentLytvyn N.A.; Boreіko N.M.; Artemenko O.V.; Subina T.V.; Sliusarenko S.V.; Литвин Н.А.; Борейко Н.М.; Артеменко О.В.; Субіна Т.В.; Слюсаренко С.В.
2018Адміністрування податків і платежівАндрущенко В.Л.; Прокопенко І.А.; Лекарь С І.; Іванишина О.С.; Панура Ю.В.; Скоромцова Т.О.; Тучак Т.В.; Побулавець Н.Л.; Стандник М.В.; Брехов С.С.; Борейко Н.М.; Гордон І.В.; Мискіна О.О.; Зденєк Садовски; Давід Крал; Маріанна Дражанова; Ева Вінценцова; Карел Марек; Ото Кубік; Їтка Матєйкова; Andrushchenko V.L.; Prokopenko I.A.; Lekar S.I.; Ivanyshyna O.S.; Panura Yu.V.; Skoromtsova T.O.; Tuchak T.V.; Pobulavets N.L.; Standnyk M.V.; Brekhov S.S.; Boreiko N.M.; Hordon I.V.; Myskina O.O.; Zdenyek Sadovsky; David Kral; Marianna Drazhanova; Eva Vintsentsova; Karel Marek; Oto Kubik; Yitka Matyeykova
2021Аналіз законодавчих норм щодо запровадження дуальної форми здобуття вищої освіти в УкраїніБорейко Н.М.; Boreiko N.M.
2014Аналіз тенденцій оподаткування суб’єктів електронної комерції податком на додану вартістьБорейко Н.М.; Boreiko N.M.
2018Виявлення платників податків з ознаками «ризику» на прикладі ШвеціїБорейко Н.М.; Борейко О.Ю.; Boreiko N.M.; Boreiko O.Yu.
2019Вплив академічної доброчесності на якість підготовки наукових дослідженьБорейко Н.М.; Boreiko N.M.
2011Вплив глобальних процесів інформатизації на адміністрування податківБорейко Н.М.; Boreiko N.M.
2019Вітчизняна практика виявлення податкових ризиків з податку на додану вартістьБорейко Н.М.; Boreiko N.M.
2018Джерела отримання інформації про діяльність платників податків з ознаками ризику: досвід НімеччиниБорейко Н.М.; Boreiko N.M.
2011Дискусійні питання податкового регулювання в умовах розвитку електронної комерціїБорейко Н.М.; Boreiko N.M.
2017До питання виявлення податкових ризиків: зарубіжний досвід та УкраїнаБорейко Н.М.; Boreiko N.M.
2016До питання виявлення ризикових платників податку на прибуток підприємствБорейко Н.М.; Boreiko N.M.
2012До питання встановлення об’єкта оподаткування у сфері електронної комерціїБорейко Н.М.; Boreiko N.M.
2017До питання оцінювання ефективності діяльності митних органівСкоромцова Т.О.; Борейко Н.М.; Skoromtsova T.O.; Boreiko N.M.
2018До питання інтелектуальної власності та електронних ресурсів в УкраїніБорейко Н.М.; Цимбалюк С.Я.; Борейко О.Ю.; Boreiko N.M.; Tsymbaliuk S.Ya.; Boreiko O.Yu.
2018Досвід фіскальних органів країн-членів Європейського Союзу щодо протидії ухиленню від сплати податку на додану вартістьБорейко Н.М.; Борейко О.Ю.; Boreiko N.M.; Boreiko O.Yu.
2020Дуальна форма підготовки фахівців як засіб підвищення інституційної спроможності ДПС УкраїниБорейко Н.М.; Boreiko N.M.
2008Електронна комерція: загальна характеристика та особливості оподаткуванняБорейко Н.М.; Boreiko N.M.