Browsing by Author Брехов С.С.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Адміністрування податків і платежівАндрущенко В. Л.; Andrushchenko V. L.; Прокопенко І. А.; Лекарь С. І.; Іванишина О. С.; Панура Ю. В.; Скоромцова Т. О.; Тучак Т. В.; Побулавець Н. Л.; Стандник М. В.; Брехов С.С.; Борейко Н. М.; Гордон І. В.; Мискіна О. О.; Зденєк Садовски; Давід Крал; Маріанна Дражанова; Ева Вінценцова; Карел Марек; Ото Кубік; Їтка Матєйкова; Prokopenko I. A.; Lekar S. I.; Ivanyshyna O. S.; Panura YU. V.; Skoromtsova T. O.; Tuchak T. V.; Pobulavets N. L.; Standnyk M. V.; Brekhov S. S.; Boreyko N. M.; Hordon I. V.; Myskina O. O.; Zdenyek Sadovsky; David Kral; Marianna Drazhanova; Eva Vintsentsova; Karel Marek; Oto Kubik; Yitka Matyeykova
2013Впровадження нових податкових сервісів як захід підвищення ефективності податкового адмініструванняБрехов С.С.; Brehov S.S.; Проскура К.П.; Proskura K.P.
2019Встановлення відповідності умов контрольованих операцій з виробництва на замовлення вимогам законодавства з трансфертного ціноутворенняСтародуб Д.М.; Starodub D.M.; Брехов С.С.; Новицька Н.В.; Кощук Т.В.; Проскура К.П.; Яроцька Т.Р.; Селезень П.О.; Brehov S.S.; Novitskaya N.V.; Koshchuk T.V.; Proskura K.P.; Yarotska T.R.; Selezen P.A.
2010Державний фінансовий контроль за сплатою податку на прибуток підприємств в УкраїніБрехов С.С.; Brekhov S.S.
2010Державний фінансовий контроль за сплатою податку на прибуток підприємств в УкраїніБрехов С.С.; Brehov S.S.
2019Запобігання неналежному використанню платниками податків України організаційно-правових форм нерезидентів при здійсненні контрольованих операційБрехов С.С.; Стародуб Д.М.; Сиволап І.М.; Яроцька Т.Р.; Шавло І.А.; Дейнека В.Ф.; Мовчун С.В.; Brehov S.S.; Starodub D.M.; Sivolap I.M.; Yarotska T.R.; Shavlo I.A.; Deineka V.F.; Movchun S.V.
2013Использование «налоговых спецсчетов» как инструмента проактивного администрированияКоротун В.І.; Korotun V.I.; Брехов С.С.; Brehov S.S.
2016Концептуальні засади та напрями розвитку системи протидії агресивному податковому плануванню в УкраїніБрехов С.С.; Brehov S.S.; Коротун В.І.; Korotun V.I.
2019Концептуалізація системи управління податковими ризиками : стратегічні цілі та напрями реформування державної податкової служби УкраїниБрехов С.С.; Brekhov S.S.
2014Концепція горизонтального моніторингу великих платників податківБрехов С.С.; Brehov S.S.
2013Напрями вдосконалення системи контролю за обігом сприту та алкогольних напоїв в УкраїніБрехов С.С.; Brekhov S.S.
2016Напрями розвитку контролю за трансфертним ціноутворенням в УкраїніБрехов С.С.; Brehov S.S.
2018Основні напрями вдосконалення податкового контролю за здійсненням вітчизняними платниками податків господарських операцій з нерезидентами, що не сплачують податок на прибуток (в контексті законодавства про трансфертне ціноутворення)Брехов С.С.; Brekhov S.S.
2016Передумови та напрями протидії агресивному податковому плануванню в УкраїніБрехов С.С.; Brekhov S.S.; Задорожня Л.А.; Zadorozhnia L.A.
2014Перспективи використання електронних систем контролю на ринку підакцизних товарів УкраїниБрехов С.С.; Brehov S.S.; Коротун В.І.; Korotun V.I.
2017Проблемні аспекти та вектори розвитку постмитного аудиту в УкраїніБрехов С.С.; Brekhov S.S.
2017Протидія агресивному податковому плануванню в УкраїніSushkova O.E.; Брехов С.С.; Brehov S.S.; Задорожня Л.А.; Коротун В.І.; Новицька Н.В.; Пилипів В.В.; Проскура К.П.; Соколовська О.В.; Стародуб Д.М.; Сушкова О.Е.; Zadorozhnia L.A.; Korotun V.I.; Novytska N.V.; Pylypiv V.V.; Proskura K.P.; Sokolovska O.V.; Starodub D.M.
2018Розвиток постмитного аудиту в УкраїніБрехов С.С.; Brekhov S.S.; Капелюш А.А.; Костенко А.О.; Мовчун С.В.; Несторишен І.В.; Проскура К.П.; Скоромцева Т.О.; Соколовська О.В.; Сушкова О.Є.; Туржанський В.А.; Шевчук С.В.; Царенко Т.Б.; Ярова О.А.; Kapeliush A.A.; Kostenko A.O.; Movchun S.V.; Nestry`shen I.V.; Proskura K.P.; Skoromceva T.O.; Sokolovs`ka O.V.; Sushkova O.Ye.; Turzhans`ky`j V.A.; Shevchuk S.V.; Czarenko T.B.; Yarova O.A.
2014Розвиток системи реагування контролюючих органів на податкові ризикиБрехов С.С.; Brehov S.S.
2017Розвиток системи управління митними ризиками в контексті підвищення ефективності постмитного аудиту в УкраїніБрехов С.С.; Brekhov S.S.