Browsing by Author Мельничук Г.С.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Аналіз результативності реформи ЄСВ у 2016 р. в УкраїніМельничук Г.С.; Райнова Л.Б.; Кощук Т.В.; Melnichuk A.S.; Rainova L.B.; Koshchuk T.V.
2020До питання запровадження в Україні податку на виведений капіталМельничук Г.С.; Melnichuk A.S.
2021Економіка підприємстваЛазебник Л.Л.; Бодров В.Г.; Гурочкіна В.В.; Калач Г.М.; Ляшенко Г.П.; Марченко О.І.; Мельничук Г.С.; Минчинська І.В.; Піжук О.І.; Ружинська Н.О.; Слюсарева Л.В.; Ткаченко В.В.; Lazebnik L.L.; Bodrov V.H.; Hurochkina V.V.; Kalach H.M.; Liashenko H.P.; Marchenko O.I.; Melnychuk H.S.; Mynchynska I.V.; Pizhuk O.I.; Ruzhynska N.O.; Sliusareva L.V.; Tkachenko V.V.
2018Економіка підприємстваЛазебник Л.Л.; Залізко В.Д.; Гаєвська Л.М.; Гурочкіна В.В.; Калач Г.М.; Ляшенко Г.П.; Максименко Є.В.; Марченко О.І.; Мельничук Г.С.; Піжук О.І.; Ткаченко В.В.; Красуленко Т.Г.; Минчинська І.В.; Митяй С.В.; Сидорко Н.Л.; Lazebnik L.L.; Zalizko V.D.; Gaevskaya L.M.; Hurochkina V.V.; Kalach H.M.; Liashenko H.P.; Maksymenko E.V.; Marchenko O.I.; Melnichuk G.S.; Pizhuk O.I.; Tkachenko V.V.; Krasulenko T.G.; Minchinskaya I.V.; Mityay S.V.; Sidorko N.L.
2019Організація та методика аналізу податкового навантаження на підприємство: теоретичні аспектиМельничук Г.С.; Melnichuk A.S.
2015Податкова безпека підприємства як економічна категоріяМельничук Г.С.; Melnichuk A.S.
2011Правове регулювання та практика надання державної допомоги в країнах ЄС: уроки для УкраїниМельничук Г.С.; Melnichuk A.S.
2019Підприємництво в епоху глобальних трансформацій: виклики та перспективи розвиткуПашко П.В.; Лазебник Л.Л.; Кіндзерський Ю.В.; Белінська Я.В.; Бодров В.Г.; Гаєвська Л.М.; Гацька Л.П.; Гурочкіна В.В.; Донець О.Б.; Звонар В.П.; Зимовець В.В.; Калач Г. М.; Карпенко Л.М.; Кравченко М.А.; Лісогор Л.С.; Марченко О.І.; Мельничук Г.С.; Небрат В.В.; Новак І.М.; Оніщик А.В.; Піжук О.І.; Ружинська Н.О.; Слюсарева Л.В.; Супрун Н. А.; Чернова О.В.; Pashko P.V.; Lazebnik L.L .; Kinders'kyi Y.V.; Belinskaya Y.V.; Bodrov V.G.; Gayevska L.M.; Gatcka L.P.; Hurochkina V.V.; Donets O.B.; Zvonar V.P.; Zimovets V.V.; Kalach G.M .; Karpenko L.M.; Kravchenko M.A.; Lisogor L.S.; Marchenko O.I.; Melnychuk G.S.; Nebrat V.V.; Novak I.M .; Onishchik A.V.; Pizhuk O.I.; Ruzhynska N.A.; Slyusareva L.V.; Suprun N.A.; Chernova O.V.
2019Старіння населення світу: наслідки та виклики для оподаткуванняМельничук Г.С.; Melnichuk A.S.
2018Теоретичні аспекти проведення аналізу грошових потоків підприємстваМельничук Г.С.; Melnichuk A.S.
2010Теоретичні основи бюджетно-податкового механізму захисту вітчизняних товаровиробників.Мельничук Г.С.; Melnichuk A.S.
2020Цифровізація економіки: можливості та загрози для ефективного функціонування підприємствМельничук Г.С.; Мамалига В.О.; Melnichuk A.S.; Mamaliga V.О.