Browsing by Author Пашко П.В.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 66  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Customs regulation of the foreign trade sector of Ukraine in the national security systemKarpenko L.M.; Pashko P.V.; Popok A.; Chunytska I.I.; Hunko K.I.; Карпенко Л.М.; Пашко П.В.; Попок А.; Чуницька І.І.; Гунько К.І.
2019Customs science та нова митницяПашко П.В.; Нагорічна О.С.; Pashko P.V.; Nagorichna O.S.
2013Актуальні питання теорії та практики митної справиБережнюк І.Г.; Войцещук А.Д.; Булана В.В.; Долобанько В.В.; Коновалов Ю.О.; Медвідь Ю.О.; Мотюк К.Д.; Нагорічна О.С.; Неліпович О.В.; Несторишен І.В.; Пашко П.В.; Попель С.А.; Потушинська О.П.; Прус Л.Р.; Пунда О.О.; Руда Т.В.; Рудніченко Є.М.; Славінський В.О.; Терещенко С.С.; Туржанський В.А.; Фрадинський О.А.; Хома В.О.; Царенко В.І.; Яковенко О. В.; Berezhnyuk I.G.; Vojceshhuk A.D.; Bulana V.V.; Dolobanko V.V.; Konovalov Yu.O.; Medvid Yu.O.; Motyuk K. D.; Nagorichna O.S.; Nelipovich O.V.; Nestoryshen I.V.; Potushinskaya O.P.; Prus L.P.; Punda O.O.; Ruda T.V.; Rudnichenko E.M.; Slavinsky V.M.; Tereshchenko S.S.; Turzhansky V.A.; Fradinsky O.A.; Homa V.O.; Tsarenko V.I.; Yakovenko O.V.
2012Аудиторський контроль у митній справіПашко П.В.; Pashko P.V.
2021Бойовий хортинг у професійній системі функціональної підготовки курсантів правоохоронних спеціальностей у закладах вищої освітиПашко П.В.; Чмелюк В.В.; Єрьоменко Е.А.; Pashko P.V.; Cmeliuk V.V.; Yeromenko E.A.
2012Государственный таможенный аудит контрольПашко П.В.; Pashko P.V.
2018Деякі питання удосконалення системи освіти в Україні в контексті світових тенденційПашко П.В.; Pashko P.V.
2007Електронна митниця – головний шлях до митної безпеки державиПашко П.В.; Pashko P.V.
2017Заходи попередження та профілактики економічної злочинності в УкраїніПашко П.В.; Pashko P.V.
2005Зміни до схеми взаємодії центральних органів виконавчої владиПашко П.В.; Pashko P.V.
2019Контроль за господарською діяльністю митних посередників: баланс приватних і публічних інтересівПашко П.В.; Гунько К.І.; Pashko P.V.; Gunko K.I.
2000Курс і горизонти митного корабляПашко П.В.; Pashko P.V.
2017Методичні рекомендації для підготовки рукописів навчальної та наукової літератури, видання у Видавничо -поліграфічному центрі та розміщення в інституційному репозитарії Університету державної фіскальної служби УкраїниПашко П.В.; Тарангул Л.Л.; Бойко-Слобожан О.О.; Новицький С.В.; Салахова Д.Ф.; Цимбалюк С.Я.; Pashko P.V.; Tarangul L.L.; Boyko-Slobozhan O.O.; Novitsky S.V.; Salakhova D.F.; Tsymbaliuk S.Ya.
2008Методологічні проблеми регулювання митної безпекиПашко П.В.; Pashko P.V.
2009Митна безпекаПашко П.В.; Pashko P.V.
2014Митна енциклопедіяБережнюк І.Г.; Пашко П.В.; Барановський О.І.; Батанов О.В.; Боровик О.В.; Бурдін В.М.; Вакульчик О.М.; Гальський К.Є.; Гребельник О.П.; Івашова Л.М.; Калашникова О.Л.; Крисоватий А.І.; Кузьмін О.Є.; Кунєв Ю.Д.; Мазаракі А.А.; Мартинюк В.П.; Мельник О.Г.; Морозов О.В.; Пасічник А.М.; Петруня Ю.Є.; Погорєлов Ю.С.; Ченцов В.В.; Шнирков О.І.; Арзянцева Д.А.; Бабенко Б.І.; Виноград О.В.; Войцещук А.Д.; Гармаш Є.В.; Єдинак В.Ю.; Івашов М.Ф.; Колесников К.М.; Ліпинський В.В.; Молдован Е.С.; Мукан О.В.; Нагорічна О.С.; Несторишен І.В.; Павлов А.П.; Примак А.Ф.; Прус Л.Р.; Пунда О.О.; Руда Т.В.; Рудніченко Є.М.; Сєрих О.В.; Туржанський В.А.; Фрадинський О.А.; Хома В.О.; Царенко В.І.; Шуляк С.В.; Яковенко О.В.; Баязітов Л.Р.; Білак Н.І.; Дворнічена І.М.; Долобанько В.В.; Жданова В.П.; Клен О.М.; Коновалов Ю.О.; Корнійчук О.О.; Корнійчук О.Т.; Кравчук П.С.; Медвідь Ю.О.; Мотюк К.Д.; Неліпович О.В.; Огороднік К.М.; Пархоменко В.М.; Петров О.П.; Попель С.А.; Потушинська О.П.; Разумей М.М.; Трусов С.І.
2014Митна енциклопедіяБережнюк І.Г.; Пашко П.В.; Архірейський Д.В.; Барановський О.І.; Батанов О.В.; Бурдін В.М.; Вакульчик О.М.; Гальський К.Є.; Гребельник О.П.; Івашова Л.М.; Калашникова О.Л.; Крисоватий А.І.; Кузьмін О.Є.; Кунєв Ю.Д.; Мазаракі А.А.; Мартинюк В.П.; Морозов О.В.; Петруня Ю.Є.; Погорєлов Ю.С.; Ченцов В.В.; Шнирков О.І.; Арзянцева Д.А.; Бабенко Б.І.; Виноград О.В.; Гармаш Є.В.; Єдинак В.Ю.; Колесников К.М.; Молдован Е.С.; Нагорічна О.С.; Несторишен І.В.; Олексієнко Р.Ю.; Петруня В.Ю.; Примак А.Ф.; Прус Л.Р.; Пунда О.О.; Руда Т.В.; Рудніченко Є.М.; Сєрих О.В.; Туржанський В.А.; Фрадинський О.А.; Хома В.О.; Царенко В.І.; Шуляк С.В.; Яковенко О.В.; Баязітов Л.Р.; Білак Н.І.; Булана В.В.; Долобанько В.В.; Жданова В.П.; Коновалов Ю.О.; Корнійчук О.О.; Корнійчук О.Т.; Кравчук П.С.; Медвідь Ю.О.; Мотюк К.Д.; Неліпович О.В.; Петров О.П.; Полюляк М.М.; Попель С.А.; Потушинська О.П.; Разумей М.М.; Трусов С.І.
2013Митна енциклопедія: У двох томах. Т.1Пашко П.В.; Pashko P.V.
2013Митна енциклопедія: У двох томах. Т.2Пашко П.В.; Pashko P.V.
2013Митна політика та митна безпека УкраїниПашко П.В.; Бережнюк І.Г.; Гребельник О.П.; Калєтнік І.Г.; Нагорічна О.С.; Неліпович О.В.; Несторишен І.В.; Пунда О.О.; Рудніченко Є.М.; Фрадинський О.А.; Шнирков О.І.; Pashko P.V.; Berezhnyuk I.G.; Grebelnik O.P.; Kaletnik I.G.; Nagorichna O.S.; Nelipovich O.V.; Nestoryshen I.V.; Punda O.O.; Rudnichenko E.M.; Fradinsky O.A.; Shnyrkov O.I.