Browsing by Author Чуницька І.І.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Customs regulation of the foreign trade sector of Ukraine in the national security systemKarpenko L.M.; Pashko P.V.; Popok A.; Chunytska I.I.; Hunko K.I.; Карпенко Л.М.; Пашко П.В.; Попок А.; Чуницька І.І.; Гунько К.І.
2014Джерела методологічного забезпечення дослідження та розвитку фінансового ринку УкраїниЧуницька І.І.; Chunytska I.I.
2015Модернізація інфраструктури фінансового ринку в умовах глобалізаціїЧуницька І.І.; Chunytska I. I.
2021Податковий потенціал фінансових та нефінансових корпорацій УкраїниОнишко С.В.; Долінський Л.Б.; Коваленко Ю.М.; Лактіонова О.А.; Мартиненко В.В.; Чуницька І.І.; Богріновцева (Кострач) Л.М.; Болдова А.А.; Борейко Н.М.; Вергелюк Ю.Ю.; Гуменний А.А.; Ключка О.В.; Козій Н.С.; Новицька Н.В.; Новицький В.А.; Онишко О.В.; Ріппа М.Б.; Хлєбнікова І.І.; Шимко Я.Р.; Венгуренко Т.Г.; Лепеха М.О.; Федина В.В.; Макаренко В.В.; Мовчун С.В.; Onishko S.V.; Dolinsky L.B.; Kovalenko Yu.M.; Laktionova A. A.; Martynenko V.V.; Chunytska I.I.; Bohrinovtseva (Kostrach) L.M.; Boldova A.А.; Boreiko N.M.; Verheliuk Y.Y.; Humenny A.A.; Kliuchka O.V.; Kozii N.S.; Novytska N.V.; Novytskyi V.A.; Onishko O.V.; Rippa M.B.; Khliebnikova I.I.; Shymko Ya.R.; Vengurenko T.G.; Lepekha M.O.; Fedyna V.V.; Makarenko A.S.; Movchun S.V.
2015Проблеми і перспективи розбудови інфраструктурного потенціалу фінансового ринку в умовах економічних шоківЧуницька І.І.; Chunytska I.I.
2017Регулювання технологічної та інформаційної складових інфраструктурного потенціалу фінансового ринкуЧуницька І.І.; Chunytska I.I.
2014Розвиток організаційної складової інфраструктурного потенціалу фінансового ринкуЧуницька І.І.; Chunytska I.I.
2016Розвиток організаційної та інформаційної складових інфраструктурного потенціалу фінансового ринкуЧуницька І.І.; Chunytska I.I.
2015Розвиток фінансового ринку в Україні: глобальні виклики та перевагиЧуницька І.І.; Chunytska I.I.
2016Роль біржової активності в реалізації інфраструктурного потенціалу фінансового ринку УкраїниЧуницька І.І.; Chunytska I.I.
2017Роль інфраструктурного потенціалу фінансового ринку у забезпеченні його гнучкості та безпекиЧуницька І.І.; Chunytska I.I.
2015Стабільність і гнучкість в системі управління фінансовим ринкомЧуницька І.І.; Chunytska I.I.
2017Структурованість як основа наукового дослідження інфраструктурного потенціалу фінансового ринкуЧуницька І.І.; Chunytska I. I.
2014Інфраструктурний потенціал фінансового ринку: наукові підходи до визначення та напрямів практичної реалізаціїЧуницька І.І.; Chunytska I.I.