Browsing by Author Bodnarchuk O.G.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2020Бойовий хортинг для підготовки співробітників правоохоронних органівБоднарчук О.Г.; Єрьоменко Е.А.; Біла В.Р.; Bodnarchuk O.G.; Yeromenko E.A.; Bila V.R.
2020Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльностіБоднарчук О.Г.; Боднарчук О.І.; Bodnarchuk O.G.; Bodnarchuk O.I.
2020Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльностіБоднарчук О.Г.; Боднарчук О.І.; Bodnarchuk O.G.; Bodnarchuk O.I.
2020ПравознавствоАлієв Р.В.; Алфьорова Т.М.; Аніщенко М.А.; Боднарчук О.Г.; Боднарчук О.І.; Борисова Ю.В.; Воронін В.В.; Галабурада Н.А.; Делія Ю.В.; Золотарьова М.К.; Іванов І.Є.; Копотун І.М.; Коропатнік І.М.; Легеза Є.О.; Лежнєва Т.М.; Лопатько С.В.; Макарова Т.П.; Марченко Є.О.; Палєєва Ю.С.; Пєтков В.П.; Пробко І.Б.; Пєтков С.В.; Соболь Є.Ю.; Спицька Л.В.; Хорошун О.В.; Черноп’ятов С.В.; Шкабаро В.М.; Aliyev R.V.; Alfiorova T.M.; Anishchenko М.А.; Bodnarchuk O.G.; Bodnarchuk O.I.; Borisova Yu.V.; Voronin В.В.; Galaburada N.A.; Delia Yu.V.; Zolotareva M.K.; Ivanov I.E.; Kopotun I.M.; Koropatnik І.М.; Legeza Ye.O.; Lezhneva T.M.; Shovel S.V.; Makarova T.P.; Marchenko Ye.O.; Paleeva Yu.S.; Petkov V.P.; Probko I.B.; Petkov С.В.; Sobol E.Yu.; Spytska L.V.; Horoshun O.V.; Chernopyatov S.V.; Scabaro V.M.
2020Щодо переведення науково-педагогічних (наукових) працівників на дистанційну (надомну) роботу у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19): новації законодавстваБоднарчук О.І.; Боднарчук О.Г.; Bodnarchuk O.I.; Bodnarchuk O.G.