Browsing by Author Boreіko N.M.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Modification of the State Budget and Tax Policy for E-commerce in the Context of the Global Corona CrisisKovalenko Yu.M.; Boreіko N.M.; Skoromtsova T.O.; Panura Yu.V.; Boreiko O.Yu.; Коваленко Ю.М.; Борейко Н.М.; Скоромцова Т.О.; Панура Ю.В.; Борейко О.Ю.
2020Support of Electronic Commercial Entities in the Conditions of Deepening Global Corona Crisis: Tax AspectKovalenko Yu.M.; Boreіko N.M.; Skoromtsova T.O.; Panura Yu.V.; Boreiko O.Yu.; Коваленко Ю.М.; Борейко Н. М.; Скоромцова Т.О.; Панура Ю.В.; Борейко О.Ю.
2011Вплив глобальних процесів інформатизації на адміністрування податківБорейко Н.М.; Boreіko N.M.
2011Дискусійні питання податкового регулювання в умовах розвитку електронної комерціїБорейко Н.М.; Boreіko N.M.
2012До питання встановлення об’єкта оподаткування у сфері електронної комерціїБорейко Н.М.; Boreіko N.M.
2020Забезпечення митної безпеки в діяльності митних органівБорейко Н.М.; Параниця С.П.; Boreіko N.M.; Paranytsia S.P.
2021Методологічні аспекти аналізу інформаційних джерел для встановлення обсягів прямих іноземних інвестиційБорейко Н.М.; Boreіko N.M.
2010Мінімізація сплати податків при здійсненні операцій у сфері електронної комерціїБорейко Н.М.; Boreіko N.M.
2020Напрями підтримки суб’єктів господарювання у сфері електронної комерції в умовах економічної кризи, спричиненої пандемією COVID-19Борейко Н.М.; Параниця Н.В.; Boreіko N.M.; Paranytsia N.V.
2009Окремі аспекти розвитку електронної комерціїБорейко Н.М.; Boreіko N.M.
2020Переваги запровадження дуальної форми навчання для підготовки державних службовців у сфері публічних фінансівБорейко Н.М.; Boreіko N.M.
2019Перспективи розвитку системи податкових та митних експертиз в Україні: концептуальний підхідСушкова О.Є.; Ємець А.В.; Пунда О.О.; Єфіменко Л.Л.; Борейко Н.М.; Фесенко О.А.; Валуйська О.А.; Стенін С.О.; Sushkova O.E.; Yemets A.V.; Punda O.O.; Yefimenko L.L.; Boreіko N.M.; Fesenko O.A.; Valuyska O.A.; Stenin S.O.
2021Податковий потенціал фінансових та нефінансових корпорацій УкраїниОнишко С.В.; Долінський Л.Б.; Коваленко Ю.М.; Лактіонова О.А.; Мартиненко В.В.; Чуницька І.І.; Богріновцева (Кострач) Л.М.; Болдова А.А.; Борейко Н.М.; Вергелюк Ю.Ю.; Гуменний А.А.; Ключка О.В.; Козій Н.С.; Новицька Н.В.; Новицький В.А.; Онишко О.В.; Ріппа М.Б.; Хлєбнікова І.І.; Шимко Я.Р.; Венгуренко Т.Г.; Лепеха М.О.; Федина В.В.; Макаренко В.В.; Мовчун С.В.; Onishko S.V.; Dolinsky L.B.; Kovalenko Yu.M.; Laktionova A. A.; Martynenko V.V.; Chunytska I.I.; Bohrinovtseva (Kostrach) L.M.; Boldova A.А.; Boreіko N.M.; Verheliuk Y.Y.; Humenny A.A.; Kliuchka O.V.; Kozii N.S.; Novytska N.V.; Novytskyi V.A.; Onishko O.V.; Rippa M.B.; Khliebnikova I.I.; Shymko Ya.R.; Vengurenko T.G.; Lepekha M.O.; Fedyna V.V.; Makarenko A.S.; Movchun S.V.
2009Суть та засади використання податкового контролю у фіскальних органахБорейко Н.М.; Boreіko N.M.
2020Сучасна практика оцінювання ефективності діяльності податкових аудиторівБорейко Н.М.; Параниця Н.В.; Boreіko N.M.; Paranytsia N.V.
2014Тенденции развития рынка электронной коммерции в Украине в условиях глобализацииБорейко Н.М.; Boreіko N.M.
2013Фінансові аспекти відповідальності за порушення податкового законодавства в УкраїніБорейко Н.М.; Boreіko N.M.
2020Фіскальний інтерес держави як об’єкт податкової безпекиБорейко Н.М.; Параниця С.П.; Boreіko N.M.; Paranytsia S.P.