Browsing by Author Kuzheliev M.O.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Comparison and Assessment of Factors Affecting the COVID-19 Vaccination in European CountriesKozlovskyi S.; Bilenko D.; Kuzheliev M.O.; Ivanyuta N.; Butenko V.; Lavrov R.; Козловський С.; Біленко Д.; Кужелєв М.О.; Іванюта Н.; Бутенко В.; Лавров Р.
2021Crypto currency Market Trends And Fundamental Economic Indicators: Correlation And Regression AnalysisBaranovskyi O.I.; Kuzheliev M.O.; Zherlitsyn D.M.; Serdyukov K.H.; Sokyrko O.S.; Барановський О.І.; Кужелєв М.О.; Жерліцин Д.М.; Сердюков К.Г.; Сокирко О.С.
2018Біхевіористичні фінанси як чинник розвитку національної грошової системи: глобалізаційний аспектКужелєв М.О.; Kuzheliev M.O.
2019Вплив бюджетної децентралізації на соціально-економічний розвиток регіонів УкраїниКужелєв М.О.; Kuzheliev M.O.
2020Вплив інфляційного таргетування на макроекономічні показники в УкраїніКужелєв М.О.; Жерліцин Д.М.; Рекуненко І.І.; Нечипоренко А.В.; Немсадзе Г.Г.; Kuzheliev M.O.; Zherlitsyn D.M.; Rekunenko І.І.; Nechyporenko А.V.; Nemsadze G.G.
2019Державний фінансовий контроль в Україні в умовах децентралізації: регіональний аспектКужелєв М.О.; Kuzheliev M.O.
2012Корпоративний контроль інсайдерської ренти: теоретичні та методологічні аспектиКужелєв М.О.; Kuzheliev M.O.
2020Методичні аспекти оцінки фінансової архітектури економікиГалущак І.; Кужелєв М.О.; Мельник В.; Михович Т.; Житар М.О.; Halushchak І.; Kuzheliev M.O.; Melnyk V.; Myhovych Т.; Zhytar М.O.
2021Основні етапи нормативного регулювання здійснення фінансового контролю за трансфертним ціноутворенням в УкраїніКужелєв М.О.; Сиволап І.М.; Kuzheliev M.O.; Syvolap I.M.
2020Прямі іноземні інвестиції у країни Єврозони: стохастичність фінансових факторів впливуТельнова Г.В.; Колодізєв О.М.; Кужелєв М.О.; Крупка І.М.; Бойко Н.О.; Telnova Н.V.; Kolodiziev O.M.; Kuzheliev M.O.; Krupka I.M.; Boiko N.O.
2020Пріоритетні напрями оптимізації фінансової архітектури корпорації в умовах нестабільного економічного середовищаКужелєв М.О.; Немсадзе Г.Г.; Плахотнюк В.В.; Kuzheliev M.O.; Nemsadze G.G.; Plakhotniuk V.V.
2020Роль податків у розвитку регіонівКужелєв М.О.; Плахотнюк В.В.; Kuzheliev M.O.; Plahotniuk V.V.
2015Сучасний стан фінансування української науки: проблеми та перспективиКужелєв М.О.; Kuzheliev M.O.
2016Теория поведенческих финансов как фактор развития национальной денежной системыКужелєв М.О.; Kuzheliev M.O.
2019Трансформація фінансової системи України в умовах євроінтеграціїКужелєв М.О.; Kuzheliev M.O.
2019Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпекиПашко П.В.; Шевчук О.А.; Весельська Л. А.; Горбовий А.Ю.; Коротун В.І.; Кужелєв М.О.; Малинський І. Й.; Мацелюх Н.П.; Топчій В.В.; Туржанський В.А.; Чмелюк В.В.; Швабій К.І.; Ярова О.А.; Pashko P.V.; Shevchuk O.A.; Veselska L.A.; Horbovyi A.Y.; Korotun V.I.; Kuzheliev M.O.; Malynskyi I.Y.; Matseliukh N.P.; Topchii V.V.; Turzhanskyi V.A.; Chmeliuk V.V.; Shvabii K.I.; Yarova O.A.
2019Фінансова політика та проблеми її реалізації в УкраїніКужелєв М.О.; Kuzheliev M.O.