Browsing by Author Nagorichna O.S.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Customs science та нова митницяПашко П.В.; Нагорічна О.С.; Pashko P.V.; Nagorichna O.S.
2013Актуальні питання теорії та практики митної справиБережнюк І.Г.; Войцещук А.Д.; Булана В.В.; Долобанько В.В.; Коновалов Ю.О.; Медвідь Ю.О.; Мотюк К.Д.; Нагорічна О.С.; Неліпович О.В.; Несторишен І.В.; Пашко П.В.; Попель С.А.; Потушинська О.П.; Прус Л.Р.; Пунда О.О.; Руда Т.В.; Рудніченко Є.М.; Славінський В.О.; Терещенко С.С.; Туржанський В.А.; Фрадинський О.А.; Хома В.О.; Царенко В.І.; Яковенко О. В.; Berezhnyuk I.G.; Vojceshhuk A.D.; Bulana V.V.; Dolobanko V.V.; Konovalov Yu.O.; Medvid Yu.O.; Motyuk K. D.; Nagorichna O.S.; Nelipovich O.V.; Nestoryshen I.V.; Potushinskaya O.P.; Prus L.P.; Punda O.O.; Ruda T.V.; Rudnichenko E.M.; Slavinsky V.M.; Tereshchenko S.S.; Turzhansky V.A.; Fradinsky O.A.; Homa V.O.; Tsarenko V.I.; Yakovenko O.V.
2017Державна фіскальна служба України: управління кадровим потенціалом в умовах інституційних змінНагорічна О.С.; Молдован Е.С.; Капітанець С.В.; Мельник Ю.С.; Потапчук Є.М.; Хома В.О.; Царенко В.І.; Nagorichna O.S.; Moldovan E.S.; Kapitanecz` S.V.; Mel`ny`k Yu.S.; Potapchuk Ye.M.; Xoma V.O.; Czarenko V.I.
2016До питання формування персоналу ДФС УкраїниКапітанець С.В.; Kapitanets S.V.; Нагорічна О.С.; Nagorichna O.S.
2019Еволюційні аспекти становлення та розвитку митної політики в УкраїніНагорічна О.С.; Nagorichna O.S.
2019Значення резистентного кадрового капіталу у розвиткові митної справиНагорічна О.С.; Nagorichna O.S.
2015Кінологічне забезпечення Державної фіскальної служби УкраїниНагорічна О.С.; Бережнюк І.Г.; Пунда О.О.; Царенко В.І.; Хома В.О.; Молдован Е.С.; Жданова В.П.; Бабенко Б.І; Миронов О.В.; Корнійчук О.О.; Дворнічена І.М.; Виноград О.В.; Гайдук С.В.; Купрієнко Д.А.; Nagorichna O.S.; Berezhnuk I.G.; Punda O.O.; Tsarenko V.I.; Khoma V.O.; Moldovan E.S.; Zhdanova V.P.; Babenko B.I.; Myronov O.V.; Korniichyk O.O.; Dvornichena I.M.; Vynograd O.V.; Haidyk S.V.; Kuprienko D.A.
2013Митна політика та митна безпека УкраїниПашко П.В.; Бережнюк І.Г.; Гребельник О.П.; Калєтнік І.Г.; Нагорічна О.С.; Неліпович О.В.; Несторишен І.В.; Пунда О.О.; Рудніченко Є.М.; Фрадинський О.А.; Шнирков О.І.; Pashko P.V.; Berezhnyuk I.G.; Grebelnik O.P.; Kaletnik I.G.; Nagorichna O.S.; Nelipovich O.V.; Nestoryshen I.V.; Punda O.O.; Rudnichenko E.M.; Fradinsky O.A.; Shnyrkov O.I.
2014Наукова діяльність як елемент системи забезпечення національної безпеки: митний аспектНагорічна О.С.; Nagorichna O.S.
2019Особливості тимчасового ввезення морських контейнерів та додаткового обладнання до нихНагорічна О.С.; Руда Т.В.; Nagorichna O.S.; Ruda T.V.
2016Про проблему інституційної реформи фіскальних органів та їх наукової підтримкиНагорічна О.С.; Nagorichna O.S.
2013Проблеми уніфікації митного та податкового законодавства в умовах реформиПунда О.О.; PundaO.O.; Нагорічна О.С.; Nagorichna O.S.
2013Проблемні питання самоосвіти працівників Міністерства доходів і зборів УкраїниНагорічна О.С.; Nagorichna O.S.
2008Післядипломна підготовка працівників митної служби до професійної діяльності на основі особистісно-орієнтованого підходуНагорічна О.С.; Nagorichna O.S.
2013Сучасні тренінгові технології у підвищенні кваліфікації працівників митних органівНагорічна О.С.; Nagorichna O.S.
2020Теоретичні аспекти формування соціального капіталу в УкраїніРуда Т.В.; Нагорічна О.С.; Ruda T.; Nagorichna O.S.
2016Формування кадрового потенціалу Державної фіскальної служби УкраїниНагорічна О.С.; Молдован Е.С.; Капітанець С.В.; Хома В.О.; Царенко В.І.; Nagorichna O.S.; Moldovan E.S.; Kapitanets S.V.; Khoma V.O.; Tsarenko V.I.
2019Якісний вплив митниці на систему економічної безпеки підприємств: моделювання та оцінювання результатівРудніченко Є.; Корчевська Л.; Миколайчук В.; Бережнюк І.; Гавловська Н.; Нагорічна О.С.; Rudnichenko Ye.; Korchevska L.; Mykolaichuk V.; Berezhniuk I.; Havlovska N.; Nagorichna O.S.