Browsing by Author Topchiy V.V.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 37  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Real issues of state development in Ukraine.Сurrent situation.Топчій В.В.; Topchiy V.V.
2017Актуальні питання державного будівництва в Україні. СьогоденняТопчій В.В.; Topchiy V.V.
2016Актуальні питання сучасного стану державного будівництва в УкраїніТопчій В.В.; Topchiy V.V.
2015Актуальні питання щодо заходів протидії проявам тероризму в УкраїніТопчій В.В.; Topchiy V.V.
2017Актуальні проблеми кримінально-правової кваліфікаціїАнтипов В.В.; Антипов В.І.; Жерж Н.А.; Мисливий В.А.; Мудряк Т.О.; Павленко І.В.; Самілик Г.М.; Сингаївська І.В.; Супрун Т.М.; Топчій В.В.; Шкелебей В.А.; Antypov V.I.; Antypov V.V.; Zherzh N.A.; Myslyvyi V.A.; Mudryak T.O.; Pavlenko I.V.; Samilyk G.M.; Synhayivska I.V.; Suprun T.M.; Topchiy V.V.; Shkelebey V.A.
2016Актуальні проблеми теорії держави і праваШевченко А.Є.; Топчій В.В.; Кудін С.В.; Старостюк А.В.; Талах А.М.; Shevchenko A.Ye.; Topchiy V.V.; Kudin S.V.; Starostyuk A.V.; Talah A.M.
2016Актуальні проблеми теорії держави і праваШевченко А.Є.; Топчій В.В.; Кудін С.В.; Старостюк А.В.; Талах А.М.; Shevchenko A.Ye.; Topchiy V.V.; Kudin S.V.; Starostyuk A.V.; Talakh A.M.
2017Впровадження кримінального проступку в кримінальне законодавство як декриміналізація діяньТопчій В.В.; Topchiy V.V.
2019Економічна безпека в доктрині кримінального праваТопчій В.В.; Topchiy V.V.
2017Заходи щодо підвищення ефективності розшуку підозрюваних, безвісно зниклих осіб та ідентифікації невпізнаних осібТопчій В.В.; Topchiy V.V.
2018Значення сінгапурської та шведської стратегії для попередження корупції в УкраїніТопчій В.В.; Topchiy V.V.
2019Кримінальне право України. Особлива частина (схематичний збірник лекцій англійською мовою)Дідківська Г.В.; Мудряк Т.О.; Гмирін А.А.; Нікітін Ю.Ю.; Топчій В.В.; Didkovskaya G.V.; Mudryak T.O.; Hmyrin A.A.; Nikitin Yu.V.; Topchiy V.V.
2021Кримінальне право України. Особлива частина : навчальний посібник : конспект лекційДідківська Г.В.; Нікітін Ю.В.; Мірошниченко С.С.; Курбатова І.С.; Бодунова О.М.; Гмирін А.А.; Завидняк І.О.; Лугіна Н.А.; Мудряк Т.О.; Топчій В.В.; Драган О.В.; Didkivska G.V.; Nikitin Yu.V.; Miroshnichenko S.S.; Kurbatova I.S.; Bodunova O.M.; Hmyrin A.A.; Zavidnyak I.O.; Lugina N.A.; Mudryak T.O.; Topchiy V.V.; Dragan O.V.
2017Кримінальний проступок: правова необхідність чи політика забаганкаТопчій В.В.; Topchiy V.V.
2016Кримінально-правова заборона незаконних дій з відомостями, що становлять банківську таємницюТопчій В.В.; Topchiy V.V.
2017Кримінально-правова кваліфікація посягань на виборчі та референдні праваАнтипов В.І.; Топчій В.В.; Antypov V.I.; Topchiy V.V.
2019Кримінально-правова охорона життя і здоров’я людиниТопчій В.В.; Topchiy V.V.
2019Кримінально-правове регулювання відповідальності за злочини проти правосуддяТопчій В.В.; Topchiy V.V.
2021Кримінологічні засади участі України у міжнародній системі запобігання злочинностіТопчій В.В.; Дідківська Г.В.; Нікітін Ю.В.; Драган О.В.; Мірошниченко С.С.; Мисливий В.А.; Лугіна Н.А.; Мудряк Т.О.; Гмирін А.А.; Бодунова О.М.; Завидняк І.О.; Лопащук Д.І.; Журенок Т.В.; Забарний М.М.; Topchiy V.V.; Didkivska G.V.; Nikitin Yu.V.; Dragan O.V.; Miroshnichenko S.S.; Myslyvyy V.A.; Lugina N.A.; Mudryak Т.О.; Gmyrin A.A.; Bodunova O.M.; Zavidnyak I.O.; Lopashchuk D.I.; Zhurenok T.V.; Zabarnyy M.M.
2018КримінологіяБогатирьов І.Г.; Топчій В.В.; Bogatyryov I.G.; Topchiy V.V.