Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/2193
Title: Регресійний аналіз фінансового та промислового секторів з використанням рівняння «Регресії Барро».
Other Titles: Regression analysis of the financial and industrial sectors using the "Regression Barro" equation.
Authors: Параниця Н.В.
Paranytsia N.V.
Keywords: Кон’юнктура фінансового ринку,
регресія Барро,
регресійний аналіз.
Financial market conditions,
Barro regression,
regression analysis.
Issue Date: 2015
Publisher: Маріуполь
Abstract: Здійснено аналіз впливу варіації кон’юнктури фінансового ринку на промислові підприємства та проведено регресійний аналіз з використанням рівняння «регресії Барро». The analysis of the influence of the variation of the financial market situation on industrial enterprises is carried out and a regression analysis using the "Barro regression" equation is carried out.
Description: Параниця Н. В. Регресійний аналіз фінансового та промислового секторів з використанням рівняння «Регресії Барро» / Н. В. Параниця // Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, економіці та виробництві : зб. матер. II Всеукр. інтернет-конф., м. Маріуполь, 24 квітня 2015 року / Мін-во освіти і науки України, Маріупольський держ. ун-т [та ін.]. – Маріуполь, 2015. – С. 105–106.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/2193
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1976_IR.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.