Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/2239
Title: Удосконалюй ділову англійську мову
Other Titles: Improve your Business English
Authors: Волкова Л.В.
Volkova L.V.
Keywords: Міжнародна торгівля,
зайнятість,
безробіття,
державний і приватний сектори економіки,
банківські послуги,
страхові послуги,
зовнішній та внутрішній контроль компанії,
маркетинг,
оптова та роздрібна торгівля,
функції управління,
успішні переговори,
поточні економічні проблеми,
чорна економіка
International trade,
employment,
unemployment,
public and private sectors of economy,
banking services,
insurance services,
external and internal control of the company,
marketing,
wholesaling and retailing,
functions of management,
successful negotiation,
current economic problems,
black economy
Issue Date: 2014
Publisher: Ірпінь: Вид-во Нац. ун-ту ДПС України
Citation: Volkova L. Improve your Business English: A Handbook for University Students: навч. посіб. / L. Volkova. – Ірпінь: Вид-во Нац. ун-ту ДПС України, 2014. – 292с.
Abstract: Запропонований навчальний посібник має суто практичну спрямованість. Матеріали посібника зорієнтовані на найновітніші досягнення світової економіки і передбачають закріплення та поповнення теоретичних знань та вдосконалення практичних умінь студентів у сфері ділового спілкування. Навчальний посібник складається із 15 уроків-комплексів, запропонованих у чіткій логічній послідовності відповідно до тематики. Система вправ забезпечує ефективне засвоєння студентами необхідних знань, вироблення стійких умінь та навичок усного та писемного мовлення, роботи з англомовними оригінальними джерелами. Даний навчальний посібник рекомендовано використовувати як для проведення аудиторних занять, так і для організації індивідуальної та самостійної позааудиторної роботи студентів. The proposed manual textbook has a specifically practical orientation. The materials of the manual textbook are oriented on the latest achievements of the world economy and provide improvement of practical skills of students in the sphere of business communication. Improve your Business English consists of 15 lesson-complexes, offered in a clear logical order according to the topic. The system of exercises ensures effective mastering of students with the necessary knowledge, develops communicative skills. The manual textbook is recommended to use as for lessons as for organizing individual and extra-curriculum work of students.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2239
ISBN: 978-966-337-331-7
Appears in Collections:Посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1997_IR.pdf2.95 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.