Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/2246
Title: Періодизація становлення та розвитку інформаційного суспільства
Other Titles: Periodization of formation and development of the information society
Authors: Ковальчук В.М., Ковальчук Н.І.
Kovalchuk V.M., Kovalchuk N.I.
Keywords: Інформаційне суспільство,
інформаційні технології,
інвестиції,
Окінавська хартія,
інформаційні комунікації.
Information Society,
Information Technologies,
Investments,
Okinawan Charter,
Information Communications.
Issue Date: 2017
Publisher: Нац. ун-т держ. фіскальної служби України [та ін.]. – Ірпінь : Видавництво УДФСУ.
Abstract: На прикладі найбільш розвинених економік зарубіжних країн проводиться дослідження становлення економічних відносин в інформаційному суспільстві. Запропонована періодизацію становлення та розвитку інформаційного суспільства. An example of the most developed economies of foreign countries is the study of the formation of economic relations in the information society. The periodization of the formation and development of the information society is proposed.
Description: Ковальчук В. М. Періодизація становлення та розвитку інформаційного суспільства / В. М. Ковальчук, Н. І. Ковальчук // Інформаційно-аналітичне забезпечення управління мікро- та макроекономічними процесами в Україні : зб. тез доповідей Другої Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., м. Ірпінь, 7-8 грудня 2017 року / Громадська організація «Україна інтелектуальна», Рада молодих вчених Ун-ту держ. фіскальної служби України [та ін.]. – Ірпінь : УДФСУ, 2017. – С. 17–19.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2246
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2156_IR.pdf3.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.