Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/123456789/2247
Title: Проблеми та перспективи розвитку інтернет-трейдингу на фондовому ринку України
Other Titles: Problems and prospects of development of Internet trading on the stock market of Ukraine
Authors: Ковальчук Н.І., Ковальчук В.М.
Kovalchuk N.I., Kovalchuk V.M.
Keywords: Інтернет-трейдинг,
маржинальна торгівля,
інтернет-інвестори,
емісія,
цінні папери.
Online Trading,
Margin Trading,
Internet Investors,
Emissions,
Securities.
Issue Date: 2017
Publisher: Ірпінь : Ун-т ДФС України.
Abstract: Аналізуються умови розвиненого та законодавчо захищеного ринку цінних паперів (фондового ринку) як необхідного елементу ефективно функціонуючої національної економіки. The conditions of developed and legally protected securities market (stock market) as the necessary element of a effectively functioning national economy are analyzed.
Description: Ковальчук Н. І. Проблеми та перспективи розвитку інтернет-трейдингу на фондовому ринку України / Н. І. Ковальчук, В. М. Ковальчук // Трансформація фінансових ринків в умовах глобальної нестабільності : реалії сьогодення та погляд у майбутнє : зб. матер. виїзного наук.-практ. семінару, 6-15 жовтня 2017 року та міжн. наук.-практ. інтернет-конф., 30 жовтня 2017 року / Ун-т держ. фіскальної служби України, Навч.-наук. ін-т фінансів, банківської справи [та ін.]. – Ірпінь, 2017. – С. 259–261.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2247
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2157_IR.pdf1.87 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.