Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/123456789/2248
Title: Вплив інформаційних процесів на трансформацію суспільних відносин
Other Titles: The Influence of Information Processes on the Transformation of Public Relations
Authors: Ковальчук Н.І., Ковальчук В.М.
Kovalchuk N.I., Kovalchuk V.M.
Keywords: Постіндустріальне суспільство,
інформаційне суспільство,
глобалізм,
суспільство епохи постмодерну,
інформаційні технології.
Postindustrial society,
information society,
globalism,
postmodern society,
information technology.
Issue Date: 2017
Publisher: Тернопіль.
Abstract: Розглянуті умови переходу від індустріального суспільства до інформаційного та створення ними підґрунтя для набуття вже не теоретичного, а прикладного характеру. Аналізуються інформаційні процеси та їх вплив на становлення інститутів громадянського суспільства. The conditions of the transition from an industrial society to informational and creation of the basis for the acquisition of the theoretical rather than the applied nature are considered. The analysis of information processes and their influence on the formation of civil society institutions.
Description: Ковальчук Н. І. Вплив інформаційних процесів на трансформацію суспільних відносин / Н. І. Ковальчук, В. М. Ковальчук // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення : міжн. наукова інтернет-конф., м. Тернопіль, 15 листопада 2017 р. – Тернопіль, 2017. – Вип. 24. – С. 44–45.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2248
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2158_IR.pdf1.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.