Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/123456789/2250
Title: Значення та проблеми формування інформаційного суспільства та розвитку інформаційних технологій в Україні
Other Titles: Significance and modelling of information society and its problems. Development of information technologies in Ukraine
Authors: Ковальчук Н.І., Ковальчук В.М.
Kovalchuk N.I., Kovalchuk V.M.
Keywords: Інформаційне суспільство,
інформаційні технології,
інформаційна інфраструктура,
глобалізація,
інноваційна активність,
інформаційне середовище.
Information society,
information technologies,
information infrastructure,
globalization,
innovation activity,
infosphere.
Issue Date: 2017
Publisher: Київ.
Abstract: Розкрито сутність та основні риси теоретичного інформаційного суспільства, його значення для формування знань і розвитку окремої особистості. Досліджується роль держави та сутність і напрямки державного регулювання процесів формування інформаційного суспільства, показані причини недостатнього розвитку інноваційної інформаційної інфраструктури та перспективи розвитку інформаційних систем в умовах глобалізації. The core and main features of the theoretical information society, its importance for formation of knowledge and development of the individual personality are revealed. The role of the state, its being and directions of state regulation for the formation processes of the information society are explored. The reasons of insufficient development of innovation in information infrastructure and prospects in development of information systems in the conditions of present-day globalization were also shown.
Description: Ковальчук Н. І. Значення та проблеми формування інформаційного суспільства та розвитку інформаційних технологій в Україні / Н. І. Ковальчук, В. М. Ковальчук // Розбудова економічної освіти та формування основ фінансової грамотності учнівської молоді – основа розвитку громадянського суспільства та становлення економіки знань : матер. міжн. наук.-практ. конф., м. Київ, 29-30 вересня 2017 року / Мін-во освіти і науки України, Нац. академія пед. наук України [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 91–95.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2250
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2159_IR.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.