Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/2254
Title: Інноваційні механізми контролю за обігом підакцизних товарів: європейські тенденції
Other Titles: Innovative mechanisms for controlling the circulation of excisable goods: European trends
Authors: Новицька Н.В.
Novytska N. V.
Хлєбнікова І.І.
Khlebnikova I. I.
Keywords: акцизне оподаткування
підакцизні товари
незаконна торгівля
контрабанда
механізми контролю за обігом підакцизних товарів
електронна система контролю за рухом підакцизних товарів
система виявлення та відстеження
автоматизована система контролю за обігом підакцизних товарів «Eлектронна акцизна марка»
маркування алкогольних та тютюнових виробів
еxcise taxation
excise goods
illegal trade
smuggling
mechanisms for controlling the circulation of excisable goods
Excise Movement and Control System
Track and Trace
automated control system for the circulation of excisable goods «Electronic excise mark»
markings alcoholic and tobacco products
Issue Date: 2018
Publisher: Ірпінь : Ун-т ДФС України
Abstract: В публікації розкрито кращі практики контролю за ринком підакцизних товарів, що застосовуються в країнах ЄС. Досліджено питання пов’язані з розробкою та впровадженням інноваційних механізмів контролю за обігом підакцизних товарів, зокрема системи електронного адміністрування акцизного податку, яка спрямована на підвищення ефективності процедур моніторингу руху підакцизних товарів від виробника до кінцевого споживача.
The publication outlines the best practices for controlling the excisable goods market in the EU. The issues related to the development and implementation of innovative mechanisms for controlling the circulation of excisable goods, in particular, the system of electronic administration of excise taxes, aimed at increasing the efficiency of procedures for monitoring the movement of excisable goods from producer to final consumer, are investigated.
Description: Новицька Н. В. Інноваційні механізми контролю за обігом підакцизних товарів: європейські тенденції / Н. В. Новицька, І. І. Хлєбнікова // Оподаткування та екологічна безпека держави в епоху діджиталізму : зб. матер. наук.-практ. круглого столу присвячений 15 річчю Навч.-наук. інституту економіки, оподаткування та митної справи, м. Ірпінь, 23 лютого 2018 року / Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної служби України [та ін.]. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2018. – С. 134–137.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2254
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2506_IR.pdf1.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.