Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/2263
Title: Нормативне забезпечення процедури взаємного узгодження у контексті застосування пункту 39.6 статті 39 Податкового кодексу України
Other Titles: Normative basis of advance pricing agreements in the context of Art. 39(6) of Tax Code of ukraine
Authors: Селезень П.О.
Selezen P. O.
Keywords: договори про попереднє узгодження ціноутворення
ОЕСР
трансфертне ціноутворення
принцип витягнутої руки
advance pricing agreement
OECD
transfer pricing
arm’s length principle
Issue Date: 2017
Publisher: Харків : Асоціація фінансового права України
Abstract: В умовах масштабної зміни правил міжнародного оподаткування для платників податків важливим залишається забезпечення податкової визначеності. Такого результату у контексті трансфертного ціноутворення можна досягти з використанням потенціалу договорів про попереднє узгодження ціноутворення, Нормативні засади їх укладення охарактеризовані автором, зокрема у контексті дії договорів про уникнення подвійного оподаткування та правового статусу міжвідомчих договорів.
The author describes the normative basis of conclusion of advance pricing agreements in Ukraine. The attention is focused on the issue of conclusion of APAs in the context of the double taxation treaties of Ukraine including the legal status of mutual agreements concluded by the competent authorities.
Description: Селезень П. О. Нормативне забезпечення процедури взаємного узгодження у контексті застосування пункту 39.6 статті 39 Податкового кодексу України / П. О. Селезень // Вороновські читання (Співвідношення матеріального та процесуального в регулюванні фінансових відносин) : матер. міжнар. наук.-практ. конф, м. Чернівці, 4-5 жовтня 2017 року / ред. кол. : А. П. Гетьман, М. П. Кучерявенко, Т. А. Латковська [та ін.] ; Чернівецький юрид. ін-т Нац. ун-ту «Одеська юрид. академія» [та ін.]. – Харків : Асоціація фінансового права України, 2017. – С. 182–185.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2263
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2509_IR.pdf576.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.