Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/2265
Title: Передумови та напрями протидії агресивному податковому плануванню в Україні
Other Titles: Preconditions and directions of counteraction to aggressive tax planning in Ukraine
Authors: Брехов С.С.
Brekhov S.S.
Задорожня Л.А.
Zadorozhnia L.A.
Keywords: агресивне податкове планування
ухилення від сплати податків
звітність
податковий контроль
план BEPS
aggressive tax planning
tax evasion
reporting
tax control
BEPS plan
Issue Date: 2016
Publisher: Ірпінь : НДІ фіскальної політики
Abstract: Робота присвячена визначенню основних аспектів протидії агресивному податковому плануванню, визначенню ключових етапів становлення вітчизняної системи протидії практикам агресивного податкового планування.
The paper is devoted to the definition of the main aspects of counteraction to aggressive tax planning, the definition of key stages of the formation of the domestic system of counteraction to the practices of aggressive tax planning.
Description: Брехов С. С. Передумови та напрями протидії АПП в Україні / С. С. Брехов, Л. А. Задорожня // Фіскальна політика в умовах макроекономічної стабілізації [Електронний ресурс] : зб. наук. праць за матер. наук.-практ. інтернет-семінару до Дня науки, м. Ірпінь, 21-31 травня 2016 року / Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної служби України [та ін.]. – Ірпінь : НДІ фіскальної політики, 2016. – С. 70–72. Режим доступу : http://ndi-fp.asta.edu.ua/files/doc/Zbirnyk_IK_2016.pdf
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2265
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2169_IR.pdf2.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.