Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/2277
Title: Передові інструменти державного податкового ризик-менеджменту країн Європейського Союзу: досвід, корисний для України
Other Titles: The advanced tools of the state tax risk management of the countries of the European Union: experience useful for Ukraine
Authors: Романенко В.В.
Romanenko V. V.
Keywords: державний податковий ризик-менеджмент,
оподаткування,
управління ризиками,
структура управління ризиками
state tax risk management,
taxation,
risk management,
risk management structure
Issue Date: 2015
Publisher: Ірпінь : НДІ фінансового права
Abstract: У тезах ідеться про структуру державного податкового ризик-менеджменту України, пропонується перелік системних завдань ризик-орієнтованої системи оподаткування. The thesis refers to the structure of the state tax risk management of Ukraine, proposes a list of systemic tasks of the risk-oriented taxation system.
Description: Романенко В. В. Передові інструменти державного податкового ризик-менеджменту країн Європейського Союзу: досвід, корисний для України / В. В. Романенко // Євроінтеграційні процеси в Україні: економічний та правовий аспект [Електронний ресурс] : матер. наук.-практ. круглого столу, м. Ірпінь, 8 вересня 2015 року / Держ. фіскальна служба України, Нац. ун-т держ. податкової служби України [та ін.]. – Ірпінь : НДІ фінансового права, 2015. – С. 88–91. – Режим доступу : http://ndi-fp.nusta.com.ua/files/Zbirnuk_EC_08_09_2015_.pdf
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2277
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2514_IR.pdf2.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.