Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/123456789/2337
Title: Поняття кіберзлочинів та особливості методики їх розслідування
Other Titles: The concept of cybercrime and the features of the methodology of their investigation
Authors: Сіренко О.В.
Sirenko O.V.
Keywords: Кіберзлочин,
методика,
кримінальне правопорушення,
розслідування.
Cybercrime,
methodology,
criminal offense,
investigation.
Issue Date: 2017
Publisher: Одеса : ОДУВС.
Citation: Сіренко О. В. Поняття кіберзлочинів та особливості методики їх розслідування / О. В. Сіренко // Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання : матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17 листопада 2017 року / Мін-во внутрішніх справ України, Одеський держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса : ОДУВС, 2017. – С. 48–49.
Abstract: У тезах визначено поняття кіберзлочину, його види та ознаки. Також запропонована методика їх розслідування. The thesis defines the concept of cybercrime, its types and attributes. Also, the methodology of their investigation is proposed.
Description: 1. Болгов В. Організаційно-правове забезпечення протидії кримінальним правопорушенням, що вчиняються з використанням інформаційних технологій : наук.-практ. посіб. / В. М. Болгов, Н. М. Гадіон, О. З. Гладун та ін. – К. : Національна академія прокуратури України, 2015. – 202 с. 2. Бутузов В. Протидія комп’ютерній злочинності в Україні (системно-структурний аналіз) : монографія / В. Бутузов. – К. : КИТ, 2010. – 148 с. 3. Голубєв В.О. Розслідування комп'ютерних злочинів / Монографія. - Запоріжжя: Гуманітарний університет "ЗІДМУ", 2003. - 296 с. 4. Миколенко О.М. Деякі особливості розслідування злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку / О.М. Миколенко // Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 жовтня 2016 р.). – Одеса : ОДУВС, 2016. – 233 с. 5. Моїсеєв О. М. Залучення спеціаліста до розслідування комп’ютерних злочинів / О. М. Моїсеєв // Правові основи захисту комп’ютерної інформації від протиправних посягань : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (м. Донецьк, 22 грудня 2000 р.). – Донецький інститут внутрішніх справ, 2001. – С. 81–85. 6. Мухин Г. Н. Структура и содержание методики расследования преступлений, связанных с посягательством на информационные ресурсы / Г. Н. Мухин // Управление защитой информации. – 1999. – Т. 3, № 3. – С. 315. 7. Погорецький М. Кіберзлочини: до визначення поняття / М. Погорецький, В. Шеломенцев // Вісник прокуратури. – 2012. – № 8. – С. 89–96. 8. Словник термінів з кібербезпеки / за заг. ред. О. Копатіна, Є. Скулишина. – К. : Аванпост - Прим, 2012. – 214 с.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2337
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2218_IR.pdf6.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.