Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/123456789/2353
Title: Стабільність і гнучкість в системі управління фінансовим ринком
Other Titles: Stability and flexibility in the financial market management system
Authors: Чуницька І.І.
Chunytska I.I.
Keywords: фінансовий ринок,
глобалізація,
фінансові установи,
активи фінансових установ.
financial market,
globalization,
financial organizations, assets of financial organizations
financial organizations,
assets of financial organizations
Issue Date: 2015
Publisher: Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ТО Ексклюзив
Citation: Чуницька І. І. Стабільність і гнучкість в системі управління фінансовим ринком / І. І. Чуницька // Сучасні проблеми фінансового моніторингу : зб. матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф., 10 квітня 2015 року / Мін-во освіти і науки України, Харківський нац. економічний ун-т ім. С. Кузнеця [та ін.]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ТО Ексклюзив, 2015. – С. 168–170.
Abstract: Стаття присвячена проблемам розвитку фінансового ринку України в ринкових умовах господарювання. Проаналізовано основні тенденції розвитку фінансового ринку. Обгрунтовано їх вплив на розвиток фінансового ринку України.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2353
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1392_IR.pdf2.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.