Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/123456789/2407
Title: Технічні комітети в Україні їх правове регулювання
Other Titles: Technical committees in Ukraine their legal regulation
Authors: Починок К.Б.
Pochynok K.B.
Keywords: міжнародні стандарти,
національні стандарти,
нормативні документи зі стандартизації,
технічні комітети.
international standards,
national standards,
normative documents on standardization,
technical committees.
Issue Date: 2009
Publisher: Терн. нац. економічний ун-т, Рада молодих вчених. – Тернопіль.
Abstract: У тезі досліджено проблемні питання створення та розвитку правового регулювання технічних комітетів України. Розглянуто фінансування діяльності технічних комітетів. The thesis deals with the issues of creation and development of legal regulation of technical committees of Ukraine. The financing of the activities of technical committees is considered.
Description: Починок К. Б. Технічні комітети в Україні їх правове регулювання / К. Б. Починок // Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми : зб. тез доповідей V Міжн. наук.-практ. інтернет-конф., м. Тернопіль, 30 жовтня 2009 року / Терн. нац. економічний ун-т, Рада молодих вчених. – Тернопіль, 2009. – Секція 5-8. – С. 202–204.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2407
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2261_IR.pdf207.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.