Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/2412
Title: Стандартизація як один із чинників забезпечення конкурентоспроможної продукції
Other Titles: Standardization as one of the factors of providing competitive products
Authors: Починок К.Б.
Pochynok K.B.
Keywords: якість,
стандартизація,
конкурентоспроможність.
quality,
standardization,
competitiveness.
Issue Date: 2011
Publisher: Терн. нац. екон. ун-т [та ін.]. – Тернопіль.
Abstract: У тезі досліджено стандартизацію як однин із засобів регулюючого впливу держави на діяльність суб’єктів господарювання. The thesis examines standardization as one of the means of regulating the influence of the state on the activities of economic entities.
Description: Починок К. Стандартизація як один із чинників забезпечення конкурентоспроможної продукції / К. Починок // Теорія і практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку : зб. тез V Міжн. наук.-практ. конф. м. Тернопіль, 29 вересня – 1 жовтня 2011 року / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терн. нац. екон. ун-т [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – С. 290–291. – (До 45-річчя Терн. нац. екон. ун-ту, до 40-річчя Кафедри економічного аналізу і статистики).
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2412
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2263_IR.pdf199.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.