Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/2468
Title: Деякі питання вдосконалення державної інвестиційної політики
Other Titles: Some questions to improve the state investment policy
Authors: Мариношенко В.П.
Marуnoshenko V.P.
Keywords: Інвестиційна політика,
державна інвестиційна політика,
економічна політика держави.
Investment policy,
state investment policy,
economic policy of the state.
Issue Date: 2013
Publisher: Нац. ун-т держ. податкової служби України, Ірпінська фінансово-юридична академія. – Ірпінь.
Abstract: У тезі досліджено проблемні питання формування та реалізації інвестиційної політики. Розглянуті та проаналізовані завдання що постають перед державною інвестиційною політикою. The thesis deals with the problem of formation and implementation of investment policy. Considered and analyzed the problems faced by the state investment policy.
Description: Мариношенко В. П. Деякі питання вдосконалення державної інвестиційної політики / В. П. Мариношенко // Фінансово-правове забезпечення господарської діяльності (реалії та перспективи) : зб. тез доповідей і повідомлень III Mіжвуз. наук.-практ. конф., 5 квітня 2013 року / Нац. ун-т держ. податкової служби України, Ірпінська фінансово-юридична академія. – Ірпінь, 2013. – С. 49–51.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2468
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2302_IR.pdf867.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.