Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/2506
Title: Характеристика негласних слідчих (розшукових) дій у процесі доказування щодо злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів
Other Titles: Characteristics of non-horticular (sedimentary) action in the process of evidence of crimes in the field of illegal circulation of peducational goods
Authors: Лисеюк А.М.
Lyseiuk A.M.
Keywords: негласні слідчі (розшукові) дії
процес доказування
злочинна діяльність
незаконний обіг товарів
підробка
фальсифікація товарів
протидія
попередження правопорушень
secret investigative (search) actions
process of proof
criminal activity
illicit trade in goods
counterfeiting
counterfeiting
counteraction
prevention of offenses
Issue Date: 2016
Publisher: Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
Abstract: У тезі розглядається фактична процесуалізація оперативно-розшукової діяльності шляхом закріплення інституту негласних слідчих (розшукових) дій, що зумовлює можливість використання результатів такої діяльності в доказуванні на тих самих підставах, що і результати проведення інших слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування.
The thesis examines the actual process ofallization of operational and investigative activities by consolidating the institution of secret investigative (search) actions, which predetermines the possibility of using the results of such activities in evidence on the same grounds as the results of other investigative (search) actions during the pre-trial investigation.
Description: Лисеюк А. М. Характеристика негласних слідчих (розшукових) дій у процесі доказування щодо злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів / А. М. Лисеюк // Пріоритетні напрями модернізації системи права України : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 23-24 грудня 2016 року / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 243–246.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2506
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2340_IR.pdf4.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.