Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/2507
Title: Доказове значення висновку експерта при розслідуванні злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів
Other Titles: Evidence of the expert conclusion in the investigation of crime in the field of illegal circulation of pidaccoic goods
Authors: Лисеюк А.М.
Lyseiuk A.M.
Мулявка Г. Д.
Muliavka G.D.
Keywords: злочинна діяльність
незаконний обіг товарів
підробка
фальсифікація товарів
протидія
попередження правопорушень
висновок експерта
criminal activity
illegal trade in goods
counterfeiting
prevention of offenses
counteraction
expert opinion
Issue Date: 2017
Publisher: Ірпінь: Унт ДФС України.
Abstract: У тезі розглядаються порядок призначення експертизи матеріалів, речовин та виробів, судово-хімічної експертизи,, судово-товарознавчої експертизи, визначається доказове значення висновку експерта та висвітлюється питання удосконалення кримінально-процесуального законодавства у сфері проведення експертиз в рамках кримінального провадження.
The thesis examines the procedure for the appointment of examination of materials, substances and products, forensic-chemical examination, forensic examination of goods, determines the evidentiary significance of the expert's conclusion, and covers the issue of improving the criminal-procedural legislation in the field of expertise within the framework of criminal proceedings.
Description: Лисеюк А. М. Особливості злочинної діяльності правопорушень, пов’язаних незаконним обігом підакцизних товарів / А. М. Лисеюк, Д. Г. Мулявка // Формування нової парадигми оперативно-розшукової діяльності на основі забезпечення економічних інтересів держави : матер. наук.-практ. конф., м. Ірпінь, 9 лютого 2017 року / Ун-т держ. фіскальної служби України, Факультет підг., перепідг. та підв. кваліфікації прац. податкової міліції [та ін.]. – Ірпінь : Унт ДФС України, 2017. – С. 41–43.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2507
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2341_IR.pdf3.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.