Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/2513
Название: Лідерство у фінансах: практичний аспект
Другие названия: Leadership in finances: a practical aspect
Авторы: Бедринець М.Д.
Bedrinets M.D.
Ключевые слова: лідерство,
фінанси,
якості,
еволюція,
управління.
leadership,
finance,
quality,
evolution,
management.
Дата публикации: 2018
Издательство: Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : «Економіка.
Библиографическое описание: Бедринець М. Д. Лідерство у фінансах: практичний аспект / М. Д. Бедринець // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». – 2018. – № 8 (36). – 59–63.
Краткий осмотр (реферат): У статті розглянуто проблему розвитку лідерства у фінансовій сфері протягом ХІХ – ХХІ ст., визначено основ ні риси лідерів у різні історичні епохи. Вказано на те, що процес активного формування лідерів у світі фінансів, щодо розвитку їх особистості та професійних якостей, почався у ХІХ ст. і цей процес триває до нашого часу. За два століття відбулися зміни у пріоритетах, які дозволяють говорити про ефективного лідера-фінансиста: якщо у ХІХ столітті йшлося про пріоритет підприємливості, то сьогодні слід говорити про необхідність креативності, про широкий набір здібностей фінансиста приймати нестандартні рішення, творчо підходити до вирішення складних завдань, що диктуються сучасним розвитком фінансового ринку, теорії і практики управління. In this article, the problem of developing leadership in the fi nancial sector during the ХІХ – ХХІ was considered, the main features of leaders in different historical epochs were determined. It is pointed out that the process of active formation of leaders in the world of fi nance, in terms of developing their personality and professional qualities, began in the 19th century, and this process is continuing at the present time. For two centuries there was a turn in priorities which allow to speak about the effective leader - the fi nancier: if in the 19th century it was a question of the priority of enterprise, today one should speak about the need for creativity, about a wide range of abilities of the fi nancier to make non-standard decisions, to approach creatively diffi cult tasks, dictated by the modern development of the fi nancial market, management theory and practice.
Описание: 1. Антонова З. Психологічні особливості лідерства та керівництва. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2016. № 4. С. 120–127. 2. Буяк Б. Феномен лідерства в історико-філософській ретроспективі. Тhe Journal of Humanities. 2015. № 36. С. 238–253. 3. Великие финансисты современности. URL: https://fd.ru/articles/158307-qqq-16-m11-25-11-2016-velikiefi nansisty-sovremennosti (дата звернення: 15.02.2018). 4. Загурська С. Феномен та функції лідерства. URL: http://social-science.com.ua/article/429 (дата звернення:11.02.2018). 5. Мещеряков Б. Большой психологический словарь. Сост. И общ. Ред. Б. Мещеряков, В. Зинченко. СПб.:прайм-ЕВРОЗНАК. 2004. 672 с. 6. Новаченко Т. В. Генезис авторитету керівника в умовах українського модерну та постмодерну. Правота державне управління. 2013. № 3. С. 9–14. 7. М. Вебер. Протестантская этика и дух капитализма. URL: https://chisineu.fi les.wordpress.com/2012/09/biblioteca_protestanskaya_etiketa_weber.pdf (дата звернення: 11.02.2018). 8. СлюсаренкоО. Поняття «лідер» і «лідерство» в сучасній науковій літературі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. 2016. Вип. 2. С. 244–246. 9. Якобчук В. П., Богоявленська Ю. В., Тищенко С. В. Історія економіки та економічної думки [Текст]: Навч. посіб. К.: «Центр учбової літератури». 2015. 476 с. 10. Anni Mäkitalo Leadership styles in the banking industry in Finland and in France. Administration Degree Programme in International Business Thesis 2017. 59 pages. 11. Avolio B. 1999. Full leadership development: building the vital forces in organizations. Sage Publications, Thousand Oaks, CA. – URL: http://www.stephanehaefl iger.com/campus/biblio/017/17_03.pdf(дата звернення: 11.02.2018). 12. Bass, B., & Steidlmeier, P. (1999). Ethics, character, and transformational leadership behavior. The Leadership Quarterly. 10(2). Р. 81–217. 13. Belias D. & Koustelios A. 2014. Transformational leadership and job satisfaction in the banking sector: A review. International Review of Management and Marketing. Volume 4. Issue 3. Р. 187–200. 14. Beugre C.D., Acar W., Braun W. 2006. Transformational leadership in organizations: an environment-induced model. International Journal of Manpower. Volume 27, Issue 1 – URL: https://www.emeraldinsight. com/doi/abs/10. 1108/01437720610652835(дата звернення: 11.02.2018). 15. Darryl Carlton Creating shareholder wealth through strategic leadership. Известия ДВФУ. Экономика и управление. № 3. 2014. С. 11–25. 16. Rowold, J., & Heinitz, K. (2007). Transformational and charismatic leadership: Assessing the convergent, divergent and criterion validity of the MLQ and the CKS. The Leadership Quarterly. 18(2). 121–133.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2513
Располагается в коллекциях:Наукові статті

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
2347_IR.pdf5.89 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.