Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/2637
Title: Економічно-правовий аспект введення накопичувальної складової системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування
Other Titles: The economic and legal aspect of the introduction of the cumulative component of the system of compulsory state pension insurance
Authors: Федина В.В.
Fedyna V. V.
Keywords: накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування,
Накопичувальний пенсійний фонд,
недержавний пенсійний фонд,
накопичувальна пенсійна система,
трирівнева пенсійна система,
законопроект
Accumulative system of compulsory for all state pension insurance,
аccumulative pension fund,
non-state pension fund,
funded pension system,
three-level pension system,
bill
Issue Date: 2017
Publisher: Ірпінь : Ун-т ДФС України
Abstract: Досліджено законопроекти, що знаходяться на розгляді у Верховній Раді України і пов'язані із запровадженням накопичувальної складової загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Визначено основні переваги та недоліки законопроектів. Зроблено висновки щодо необхідності введення другого рівня пенсійної системи. The bills under consideration in the Verkhovna Rada of Ukraine and related to the introduction of a cumulative component of compulsory state pension insurance are investigated. The main advantages and disadvantages of the draft laws are determined. Conclusions are made on the necessity of introducing the second pillar of the pension system.
Description: Федина В. В. Економічно-правовий аспект введення накопичувальної складової системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування / В. В. Федина // Трансформація фінансових ринків в умовах глобальної нестабільності: реалії сьогодення та погляд у майбутнє : зб. матер. виїзного наук.-практ. семінару, 6-15 жовтня 2017 р. та міжн. наук.-практ. інтернет-конф., 30 жовтня 2017 р. / Університет ДФС України, ННІ фінансів, банківської справи, Кафедра фінансових ринків, ННІ права, Кафедра господарського права та процесу [та ін.]. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2017. – С. 412–416.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2637
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2613_IR.pdf1.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.