Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/2645
Title: Проблемні аспекти залучення позикового капіталу підприємствами України в умовах нестабільності
Other Titles: Problematic aspects of attraction of debt capital by enterprises of Ukraine in conditions of instability
Authors: Побоча К.П., Федорова І.О.
Pobocha K.P., Fedorova I.O.
Keywords: Фінансовий сектор економіки,
реальний сектор економіки,
фінансові ресурси,
інвестиційна політика,
позиковий капітал,
кредитування,
фінансова криза
Financial sector of economy,
real sector of economy,
financial resources,
investment policy,
credit capital,
credit,
financial crisis
Issue Date: 2018
Publisher: Ірпінь-Білосток
Abstract: Сформульовані конкретні висновки і пропозиції щодо удосконалення процесу фінансування реального сектору економіки України. Подолання проблемних аспектів у здійсненні інвестиційної та кредитної політики держави сприятиме розвитку економіки, оскільки позичені і залучені ресурси у структурі капіталу підприємств реального сектору економіки сприятимуть розширенню модернізації основних фондів, виробничих можливостей, підвищенню конкурентних позицій на ринку Formulated the propositions on improvement of funding of the Ukrainian real sector entities. The implementation of proposals on development of investment and credit policy will force the economy development of Ukraine because the cheap credit resources for real sector entities will boost the modernization of fixed assets, production capacities and increase the competitiveness of Ukrainian real sector entities
Description: Побоча К. П. Проблемні аспекти залучення позикового капіталу підприємствами України в умовах нестабільності / К. П. Побоча, І. О. Федорова // Актуальні проблеми менеджменту та фінансів в сучасних глобалізаційних процесах : зб. тез допов. міжн. наук.-практ. конф., 15-16 березня 2018 року / Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь-Білосток, 2018 – С. 136–138.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2645
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2621_IR.pdf17.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.