Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/2647
Title: До питання інтелектуальної власності та електронних ресурсів в Україні
Other Titles: On Intellectual Property and Electronic Resources in Ukraine
Authors: Борейко Н.М., Цимбалюк С.Я., Борейко О.Ю.
Boreiko N.M., Tsymbalyuk S.Y., Boreiko O.Yu.
Keywords: Інтелектуальна власність,
електронні ресурси.
Intellectual property,
electronic resources.
Issue Date: 2018
Publisher: Ірпінь : Ун-т ДФС України.
Citation: Борейко Н. М. До питання інтелектуальної власності та електронних ресурсів в Україні / Н. М. Борейко, С. Я. Цимбалюк, О. Ю. Борейко // Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці : матер. ІХ Міжн. наук.-практ. інтернет-конф., м. Ірпінь, 17-18 травня 2018 р. / Ун-т держ. фіскальної служби України, ННІ інформаційних технологій та менеджменту. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2018. – С. 78–80.
Abstract: У тезі актуальність вирішення проблеми захисту прав інтелектуальної власності у сфері електронних ресурсів. In the thesis the relevance of the solution of the problem of protection of intellectual property rights in the field of electronic resources.
Description: Література: 1. Абдуліна І. Про термін «піратство»/ І. Абдуліна [Електронний ресурс ].- Peжим доступу: http://www.intelvlas.com.ua/blog/i-abdulina/pro-termin-piratstvo 2. Украина признана крупнейшым в мире «пиратским офшором»[Электронный pecypc], - Pежим доступа: https://www.rbc.ua/ras/news/ukraina- priznana-naibolee-piratskoy- stranoy-1455620214. html 3. Беззуб І.Боротьба з інтернет-піратством в Україні :оцінки експертів/ І. Беззуб [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuviap. gov. ua/index. php?option=com_content&vie w=article&id=874: intemet- piratstvo&catid=8&Itemid=350 4. Аналіз результатів дослідження Joint Research Centre. - 2013 [Електронний ресурс]. - Peжим доступу: http://www.uami.org.ua/ua/events/news/198.html 5. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 2312.1993р. ( зі змінами) №3792-ХІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу http: //zakon2. rada. gov. ua 6. Про адміністративні правопорушення : Кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua 7. Про ефективне використання державних коштів : Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 [Електронний ресурс ].- Режим доступу: http: //zakon2. rada. gov. ua
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2647
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2436_IR.pdf2.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.