Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/2663
Title: Управління фінансовою стійкістю банківських установ
Other Titles: Managing financial stability of banks
Authors: Олешко А.А.
Oleshko A.A.
Keywords: Банки,
фінансова стійкість,
фінансова стабільність,
антикризове управління.
Banks,
financial sustainability,
financial stability,
crisis management.
Issue Date: 2017
Publisher: Ірпінь : Ун-т ДФС України
Abstract: Виявлені проблеми фінансової стабільності банківської системи. Проаналізовано динаміку платоспроможності і ліквідності банків України. Запропоновані напрями управління фінансовою стійкістю банків. The problems of financial stability of the banking system are revealed. The dynamics of solvency and liquidity of Ukrainian banks are analyzed. Directions of managing financial stability of banks are proposed.
Description: Олешко А. А. Управління фінансовою стійкістю банківських установ / А. А. Олешко // Україна – територія можливостей для розвитку підприємництва : зб матер. міжн. наук.-практ. інтернет-конф. : в 2-х ч. ; Ч. 1 : Економічні перспективи підприємництва в Україні, м. Ірпінь, 26-27 жовтня 2017 року. Присвячена 15-річчю ННІ економіки, оподаткування та митної справи / Мін-во освіти і науки України, Сумський нац. аграрний ун-т [та ін.]. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2017. – С. 63–64. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 101).
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2663
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2631_IR.pdf4.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.