Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/2667
Title: Формування в Україні безготівкової економіки
Other Titles: Formation of cashless economy in Ukraine
Authors: Олешко А.А.
Oleshko A.A.
Keywords: безготівкова економіка,
безготівкові розрахунки,
інноваційні тенденції,
електронні гроші,
цифрове суспільство.
cashless economy,
cashless payments,
innovative trends,
e-money,
digital society.
Issue Date: 2017
Publisher: Ірпінь, УДФСУ
Abstract: Результати дослідження полягають у виявленні переваг і загроз безготівкової економіки та формуванні напрямів розширення діджиталізації економіки в Україні. В Україні необхідним є розширення безготівкових розрахунків в економіці, сфері сплати за товари і послуги, е-commerce, споживчому кредитуванні, соціальних виплатах, що дозволить прискорити економічне зростання та інтеграційні процеси. Results of the survey showed the identification of the advantages and threats of cashless economy and in formation of the digitalization of economy activities in Ukraine. Increase in cashless payments in the economy, in the payment for goods and services, e-commerce, consumer crediting and social payments will lead to economic growth increase and integration processes in Ukraine.
Description: Олешко А. А. Формування в Україні безготівкової економіки – Сashless economy / А. А. Олешко // Трансформація фінансових ринків в умовах глобальної нестабільності: реалії сьогодення та погляд у майбутнє : зб. матер. виїзного наук.-практ. семінару, 6-15 жовтня 2017 р., та міжн. наук.-практ. інтернет-конф., 30 жовтня 2017 р. / Ун-т держ. фіскальної служби України, ННІ фінансів, банківської справи [та ін.]. – Ірпінь, УДФСУ, 2017. – С. 339–341.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2667
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2635_IR.pdf2.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.