Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/5561
Title: Правове регулювання акцизного податку на транспортні засоби в Україні
Other Titles: The legal adjusting of excise tax is on transport vehicles in Ukraine
Authors: Касьяненко Л.М
Атаманчук Н.І.
Каsianenko L.М.
Atamanchuk N.I.
Keywords: акцизне оподаткування
податкове законодавство
непряме оподаткування
акцизний податок
транспортні засоби
Податковий кодекс України
Європейський Союз
excise taxation
tax law
indirect taxation
excise tax
transport vehicles
Internal revenue code of Ukraine
European Union
Issue Date: 2020
Publisher: Ірпінь: УДФСУ.
Citation: Касьяненко Л. М. Правове регулювання акцизного податку на транспортні засоби в Україні / Л. М. Касьяненко, Н. І. Атаманчук // Фінансова політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки : зб. матер. III Міжнар. наук.-практ. конф., 25 березня 2020 р. : у 2-х ч. / Мін-во фінансів України, Ун-т ДФС України [та ін.]. – Ірпінь: УДФСУ, 2020. – Ч. 2. – С. 72-76. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 143).
Series/Report no.: Ч. 2.
Abstract: Досліджено правове регулювання акцизного податку на транспортні засоби в Україні. Проаналізовано надходження до бюджету акцизного податку, а також співвідношення обсягів надходження акцизного податку від вироблених на території України та ввезених транспортних засобів протягом останніх десяти років. Встановлено існування схем ухилення від оподаткування митними платежами при ввезенні транспортних засобів з іноземною реєстрацією, що зумовлює необхідність вдосконалення податкового законодавства в цьому питанні.
The legal adjusting of excise tax is investigational on transport vehicles in Ukraine. Entering is analysed budget of excise tax, and also correlation of volumes of receipt of excise tax from mine-out on territory of Ukraine and brought in transport vehicles during the last ten years. Existence of charts of avoiding is set taxation custom payments at the import of transport vehicles with foreign registration that predetermines the necessity of perfection of tax law for this question.
Description: 1. Юрчишена Л.В., Шевчук Ю.І. Концептуальні засади адміністрування та фіскальний потенціал акцизного податку в Україні. Фiнанси, облiк, банки. 2019. № 1 (24). С. 102-112. 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2856-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. (дата звернення: 20.02.2020). 3. Державна казначейська служба України: Офіційний сайт. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua. (дата звернення: 20.02.2020). 4. Комаров О. В. Проблема транспортних засобів з іноземною реєстрацією в Україні: причини та наслідки. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 19. С.85. 5. Про внесення зміни до підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів: Закон України від 31 травня 2016 № 1389-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1389-19. (дата звернення: 20.01.2020). 6. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів: Закон України від 08.11.2018 № 2611-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2611-VIII. (дата звернення: 20.01.2020). 7. Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України від 22.05.2019 № 2612-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2612-19 (дата звернення: 20.01.2020). 8. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов на авторинку: проект Закону України від 12.09.2019 № 2132. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66824 (дата звернення: 20.02.2020). 9. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення умов ввезення на митну територію України транспортних засобів та приведення умов оподаткування до загального режиму акцизних зборів Європейського Союзу: проект Закону України від 29.10.2019 № 2342. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67226. (дата звернення: 20.02.2020).
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/123456789/5561
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4977_IR.pdf332.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.