Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/102
Title: Витоки відриву фінансового сектору від реального та способи його подолання
Other Titles: The origins of separation of the financial sector and the real ways of overcoming
Authors: Коваленко Ю.М.
Kovalenko Yu.M.
Keywords: Фінансовий сектор,
реальний сектор,
волатильність,
фінансові інновації,
фінансові посередники,
лібералізація,
фінансіалізація,
фінансоміка.
Financial sector,
real sector,
volatility,
financial innovation,
financial intermediaries,
liberalization,
financialization,
financial economy.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво НУДПСУ
Abstract: Досліджено фундаментальні взаємозалежності фінансового і реального сектору економіки. Виокремлено причини відриву фінансово сектору від реального. Наведено зміст фінансоміки і фінансіалізації. Запропоновано заходи з подолання розриву між фінансовим і реальним сектором. Investigated the fundamental interdependence of financial and real economy. Author determined the causes of the financial sector separation from the real. Shows the contents financial economy and financialization. The measures of the gap between the financial and real sector.
Description: Коваленко Ю. М. Витоки відриву фінансового сектору від реального та способи його подолання / Ю. М. Коваленко // Фінансовий механізм структурної модернізації економіки України: монографія / [за заг. ред. С. В. Онишко, В. П. Унинець-Ходаківської]. – Ірпінь: НУДПСУ, 2013. – С.107-128.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/102
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
072_IR.pdf492.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.