Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1122
Title: Економіко-правові засади охорони і раціонального природокористування
Other Titles: Economic and legal principles of environmental management and protection
Authors: Китун А.П., Авраменко Н.Л.
Kytun А.P., Avramenko N.L.
Keywords: природокористування, екологічний моніторинг, природоохоронна політика, екологічний менеджмент, природні ресурси
nature management, environmental monitoring, environmental policy, environmental management, natural resources
Issue Date: 2015
Publisher: Нац. ун-т ДПС України
Abstract: Розглянуто моніторинг ефективності природоохоронної політики як головної складової загального моніторингу довкілля, що включає підсистеми –моніторинг природоохоронного потенціалу (природних ресурсів) і моніторинг природоохоронної освіти. Consider monitoring the effectiveness of environmental policy as the main component of general environmental monitoring, including environmental subsystems - monitoring potential (natural resources) and monitoring of environmental education
Description: Китун А.П. Економіко-правові засади охорони і раціонального природокористування / А.П. Китун, Н.Л. Авраменко // Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс]: матеріали V Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, Ірпінь, 10-20 листопада 2015 р. Нац. ун-т держ. податкової служби України [та ін.]. – Ірпінь: Нац. ун-т ДПС України, 2015. – C. 178–180. – Режим доступу: http://ecoukraine.org/_ld/0/26_9BF.pdf
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1122
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1061_IR.pdf708.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.