Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1126
Title: Відповідність ставок екологічного податку класам небезпеки речовин
Other Titles: Сompliance rate environmental taxes of hazard class substances
Authors: Авраменко Н.Л., Гаврилюк А.Ю.
Avramenko N.L., Gavrylyuk А.Yu.
Keywords: парниковий ефект, кислотні опади, екологічне оподаткування, екологічні податки, класи небезпеки речовин
greenhouse effect, acid rain, environmental taxation, environmental taxes, hazard classes of substances
Issue Date: 2016
Publisher: УДФСУ
Abstract: Проаналізовано стан екологічного оподаткування як основного чиннику мінімізації забруднень та запропоновано шляхи по його удосконаленню шляхом встановлення ставок податку за викиди 1 т шкідливої речовини відповідно до її класу небезпеки. The state environmental taxation as a major factor in minimizing pollution and the ways to improve it by setting tax rates for 1 ton of emissions of harmful substances in accordance with its hazard class.
Description: Авраменко Н.Л. Відповідність ставок екологічного податку класам небезпеки речовин / Н.Л. Авраменко, А.Ю. Гаврилюк // Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс]: матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. конференції викладачів, аспірантів та студентів, Ірпінь, 7–15 листопада 2016 р. / Ун-т держ. фіскальної служби України, ННІ інформаційних технологій та менеджменту [та ін.]. – Ірпінь: УДФСУ, 2016. – C. 19–21. – Режим доступу: http://ir.asta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/788/1/649_IR.pdf
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1126
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1065_IR.pdf155.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.