Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/handle/doc/1129
Title: Досвід ЄС у сфері економічного стимулювання до охорони НПС
Other Titles: EU experience economic incentives to environmental protection
Authors: Авраменко Н.Л., Кущ М.О.
Avramenko N.L., Kusch M.O.
Keywords: ЄС, європейська політика, економічне стимулювання, природоохоронна діяльність
EU, European policy, economic incentives, environmental protection
Issue Date: 2016
Publisher: УДФСУ
Abstract: Розглянуто досвід країн ЄС в сфері економічного стимулювання до охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на прикладі екологічних податків, застави, субсидій, режиму прискореної амортизації тощо. The experience of the EU in the field of economic incentives to protect the environment and natural resources for example, environmental taxes, mortgage, subsidies, accelerated depreciation regime like.
Description: Кущ М.О. Досвід ЄС у сфері економічного стимулювання до охорони НПС / М.О. Кущ, Н.Л. Авраменко // Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс]: матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конференції викладачів, аспірантів та студентів, Ірпінь, 7-15 листопада 2016 р. / Ун-т держ. фіскальної служби України, ННІ інформаційних технологій та менеджменту. – Ірпінь: УДФСУ, 2016. – C. 49–52. – Режим доступу: http://ir.asta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/788/1/649_IR.pdf
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1129
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1068_IR.pdf166.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.