Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1130
Title: Економічні методи управління природокористуванням
Other Titles: Economic methods of environmental management
Authors: Авраменко Н.Л., Нікітчук Ж.М.
Avramenko N.L., Nikitchuk J.M.
Keywords: економічні методи, екологічні податки, природоохоронна діяльність, екологічний менеджмент
economic methods, environmental taxes, environmental protection, environmental management
Issue Date: 2016
Publisher: УДФСУ
Abstract: Розкрито зарубіжний досвід економічного механізму управління природокористуванням та охороною НПС. Зроблено критичний аналіз системи економічних методів управління природокористуванням в Україні Foreign experience reveals the economic mechanism of nature management and environmental protection. A critical analysis of economic methods of environmental management in Ukraine
Description: Нікітчук Ж.М. Економічні методи управління природокористуванням / Ж.М. Нікітчук, Н.Л. Авраменко // Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс]: матеріали VІ Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конференції викладачів, аспірантів та студентів, Ірпінь, 7-15 листопада 2016 р. / Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь: УДФСУ, 2016. – C. 56–59. – Режим доступу: http://ir.asta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/788/1/649_IR.pd
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1130
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1069_IR.pdf166.12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.