Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1154
Title: Рекультивація земель порушених внаслідок видобутку бурштину на Поліссі: проблеми та перспективи
Other Titles: Reclamation of land violated due to extraction of amber in Polissia: problems and prospects
Authors: Казимир М.М., Бедернічек Т.Ю.
Kazymyr M.M., Bedernichek T.Y.
Keywords: бурштин, водно-фізичні властивості ґрунту, Кремній, активний мул, органічна речовина ґрунту
amber, water-physical properties of soil, silicon, activated sludge, soil organic matter
Issue Date: 2017
Publisher: УДФСУ
Citation: Казимир М.М. Рекультивація земель порушених внаслідок видобутку бурштину на Поліссі: проблеми та перспективи / М.М. Казимир, Т.Ю. Бедернічек // Економіка природокористування: стан, проблеми, перспективи [Електронний ресурс]: зб. наук. праць за матеріалами IІІ Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конференції, Ірпінь 13-20 березня 2017 р. / Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь: УДФСУ, 2017. – С. 90–94. – Режим доступу: http://ir.asta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/1062/1/667_IR.pdf.
Abstract: Несанкціонований видобуток бурштину на території Поліського бурштиноносного району вже призвів до екологічної катастрофи регіонального масштабу. За офіційними даними, більше тисячі гектарів земель, перетворились на біологічні пустелі – бедленди. Природоохоронне значення таких територій втрачено, використання для ведення лісового чи сільського господарства – дуже ризиковане. Нелегальний видобуток бурштину із використанням мотопомп призводить до руйнування структури ґрунту та різкого погіршення його водно-фізичних властивостей. Він супроводжується вимиванням багатьох доступних біофільних елементів та водорозчинних органічних сполук – основного субстрату для ґрунтових мікроорганізмів. За таких умов, традиційні способи рекультивації ґрунтів із використанням швидкоростучих деревних порід є недоцільними, а часто – неможливими. Низький вміст біофільних елементів та водорозчинних органічних сполук призводитиме до повільного розвитку кореневих систем рослин, а пересихання утворених безструктурних ґрунтів спричинятиме утворення тріщин та розривів коренів рослин. Ефективна ремедіація цих ґрунтів можлива лише за умов істотного покращення їхніх водно-фізичних властивостей; забезпеченості необхідними біофільними елементами та водорозчинними органічними речовинами. Запропоновано використання суміші дрібнодисперсних частинок кремнієвмісних мінералів та органічних субстратів для покращення водно-фізичних властивостей порушених ґрунтів. Також, обгрунтовано доцільність та перспективність використання із цією метою продукту переробки стічних вод – активного мулу. The article analyzes the environmental effects of the illegal extraction of amber and suggests ways to restore soils of Polissia.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1154
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1084_IR.pdf316.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.