Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1160
Title: Повторність у слідчій діяльності
Other Titles: Repeated in investigative activities
Authors: Дирдін М.Є., Цимбал Т.Я., Власова Г.П., Грицюк І.В.
Dyrdin M.E., Tsymbal T.Y., Vlasova H.P., Grytsiuk I.V.
Keywords: слідча діяльність,
повторність,
слідчі дії,
особливості слідчого,
протидія розслідуванню.
investigative activity,
repetition,
investigations,
investigative features,
counteraction to investigation.
Issue Date: 2012
Publisher: Ірпінь.
Citation: Повторність у слідчій діяльності: монографія / М.Є. Дирдін, Т.Я. Цимбал, Г.П. Власова, І.В. Грицюк; Держ. податкова служба України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь: Нац. ун-т ДПС України, 2012. – 180 с.
Abstract: У монографії вперше у вітчизняній юридичній науці криміналістики розкрито зміст повторності у слідчій діяльності при розслідуванні злочинів, запропоновано класифікацію повторності у слідчій діяльності, визначено місце повторності у слідчій діяльності при розслідуванні кримінальних справ, що перебували у провадженні слідчих та повернутих на додаткове розслідування, показано протидію при розслідуванні злочинів як умову проведення повторних слідчих і процесуальних дій для її подолання щодо кримінальних справ, що знаходилися у провадженні слідчих та повернутих на додаткове розслідування. In the monograph the nation's first legal science of criminology the content repetition of investigative activity in the investigation of crimes, classification of repetition in investigative activity, the place repetition of investigative activities during the investigation of criminal cases that were in the investigative and returned for further investigation showed opposition in the investigation of crimes as a condition of repeated investigation and proceedings to overcome in criminal cases that were in the investigative and returned for further investigation.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1160
ISBN: 978-966-337-272-3
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1140_IR.pdf1.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.