Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/118
Title: Про деякі аспекти системного підходу у підвищенні кваліфікації працівників податкової служби
Authors: Журавський В.Л.
Zhuravsky V.L.
Keywords: Державна податкова служба України,
підготовка кадрів,
післядипломна освіта,
управління,
якість освіти,
системний підхід.
State Tax Service of Ukraine,
training personnel,
postgraduate Education,
management,
quality of education,
system approach.
Issue Date: 2006
Abstract: Стаття присвячена дослідженню проблем підвищення кваліфікації кадрів державної податкової служби та розробці пропозицій щодо удосконалення управління підвищенням кваліфікації відповідно до сучасних вимог. Доведено, що зміцнення і послідовне поліпшення кадрового потенціалу податкової служби має відбуватися за рахунок створення та розвитку системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для державної податкової служби України.
Description: Журавський В. Л. Про деякі аспекти системного підходу у підвищенні кваліфікації працівників податкової служби / В. Л. Журавський. – 2006. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://asta.nudpsu.com.ua/images/stories/Kafedri/stat/10.pdf
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/118
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
089_IR.pdf219.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.