Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1183
Title: Здоров’я людини як умова існування ноосферного економічного суспільства
Other Titles: Health of the person as the condition of existence of the noosphere economical society
Authors: Богдан С.В., Цимбалюк С.Я.
Bohdan S.V, Tsymbaliuk S.Y.
Keywords: ноосферне економічне суспільство,
здоров’я людини,
навколишнє середовище
Noosphere economical society,
health of the person,
environment
Issue Date: 2016
Publisher: Ірпінь: УДФСУ
Citation: Богдан С.В. Здоров’я людини як умова існування ноосферного економічного суспільства / С.В. Богдан, С.Я.Цимбалюк // Техногенно-екологічна безпека України:стан та перспективи розвитку: матеріали VI Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф. викладачів, аспірантів та студентів, 7-15 листопада 2016 р., м. Ірпінь / Ун-т держ. фіскальної служби України, ННІ інформаційних технологій та менеджменту [та ін.]; ред. кол.: Н.Л. Авраменко, Є.П. Желібо, І.С. Сагайдак, Т.М. Чорна. – Ірпінь: УДФСУ, 2016. – С. 246–248.
Abstract: В статті описано, що сучасна ноосферна економічна концепція передбачає пошук, вивчення та впровадження технологій, що сприятимуть зміні свідомості людей для довгого та ефективного життя. In this article described, that current noosphere economic conception foresees search, learning and introduction technologies , that will contribute the changes in people’s consciousness for long and effective life.
Description: Перелік використаних джерел: 1. Никитенко П.Г. Ноосферная экономика и социальная політика: стратегия инновационного развития / П.Г.Никитенко. – Минск: Белорус.наука, 2006. – 479 с. 2. Офіційний сайт Global Burden of Disease Study [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.healthdata.org/gbd 3. Офіційний сайт Світового Банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://data.worldbank.org
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1183
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
669_IR.pdf181.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.