Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1184
Title: Екологізація виробництва як напрям збалансованого еколого-економічного розвитку України
Other Titles: Greening of the manufacture as the direction of balanced environmental and economical development of Ukraine
Authors: Дубчак І.О., Цимбалюк С.Я.
Dubchak I.O., Tsymbaliuk S.Y.
Keywords: екологізація виробництва,
еколого-екологічний розвиток,
екологічне виробництво,
екологічна політика
Greening of the manufacture,
environmental and economical development
Issue Date: 2016
Publisher: Ірпінь: УДФСУ
Citation: Дубчак І.О. Екологізація виробництва як напрям збалансованого еколого-економічного розвитку України / І.О. Дубчак, С.Я.Цимбалюк // Техногенно-екологічна безпека України:стан та перспективи розвитку: матеріали VI Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф. викладачів, аспірантів та студентів, 7-15 листопада 2016 р., м. Ірпінь / Ун-т держ. фіскальної служби України, ННІ інформаційних технологій та менеджменту [та ін.]; ред. кол.: Н.Л. Авраменко, Є.П. Желібо, І.С. Сагайдак, Т.М. Чорна. – Ірпінь: УДФСУ, 2016. – С. 165–166
Abstract: В статті автори доводять, що Україна, знаходячись на шляху до вступу у європейський економічний простір, повинна надати державній політиці у сфері екологізації виробництва першочергового стратегічного характеру – на макрорівні, та забезпечувати стимулювання та підтримку суб’єктів господарювання до здійснення комплексу заходів екологізації на мікрорівні. In this article the authors argue that Ukraine, being on the way of joining to the European economic area, must put the state policy in sphere of greening of the manufacture on the first place and to provide the stimulation and supporting to the subjects of the economy .
Description: Перелік використаних джерел: 1. Герасимчук З.В. Екологічна безпека регіону: діагностика та механізм забезпечення: [Монографія] / З.В.Герасимчук, А.О. Олексик. – Луцьк: Настир’я, 2007. – 280 с. 2. Кирсанова Т.А., Кирсанова Е.В., Лукьянихин В.А. Экологический контролинг – инструмент экоменеджмента / Под ред. к.е.н. В.А. Лукьянихина.– Сумы: Изд-во «Козацький вал», 2004. – 222 с. 3. Беляев Ю.К. Об экологизации производства. Проблемы экологии. – Львов, 1986. – 95 с.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1184
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
670_IR.pdf140.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.