Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1185
Title: Система екологічного менеджменту на підприємствах України як фактор підвищення ефективності
Other Titles: System of in the Ukrainian companies as the factor of increasing of the effectiveness .
Authors: Івчук М.В., Цимбалюк С.Я.
Ivchyk M.V, Tsymbaliuk S.Y.
Keywords: екологічний менеджмент,
екологічне виробництво
ecological management,
ecological production
Issue Date: 2016
Publisher: Ірпінь: УДФСУ
Citation: Івчук М.В. Система екологічного менеджменту на підприємствах України як фактор підвищення ефективності / М.В. Івчук, С.Я.Цимбалюк // Економіка природокористування: стан, проблеми, перспективи: зб. наук. праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф., 29 березня 2016 р., м. Ірпінь / Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної служби України; ред. кол.: Н.Л. Авраменко, Є.П. Желібо, І.С. Сагайдак – Ірпінь: УДФСУ, 2016. – С. 330–332
Abstract: В статті описано, що на шляху входження у європейський простір має бути створення, впровадження та ефективне функціонування систем екологічного менеджменту як фактора підвищення конкурентоспроможності підприємств на зовнішніх ринках, у тому числі і європейському. In this article described, that on the way of joining to the European area we must create and ensure the effective functioning of all systems of ecological management as the factor for increasing of the competitiveness of the companies on external markets.
Description: Список використаних джерел: 1. Національний стандарт ISO 14001. Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.arterium.ua/images/content/files/files-ukr/iso-14001-uk.pdf 2. Офіційний сайт Міжнародної організації зі стандартизації ISO. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iso.org/ 3. Федулова Л.І. Менеджмент організацій: Підручник / Л.І. Федулова, І.В. Сокирник, В.В. Стадник, М.А. Йохна, О.С. Новиков, Є.Г. Рясних [за редакцією Л.І. Федулової]. – К. Либідь, 2004. – 448 с.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1185
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
671_IR.pdf846.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.