Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1187
Title: Екологічні показники як складова індексу людського розвитку
Other Titles: The environmental indicators as an element of index of the human development
Authors: Цимбалюк С.Я.
Tsymbalyuk S.Ya.
Keywords: екологічні показники людського розвитку,
індекс тривалості життя,
індекс людського розвитку
an environmental indicators of human development,
life expectancy index,
the index of human development
Issue Date: 2016
Publisher: Ірпінь: УДФСУ
Citation: Цимбалюк С.Я. Екологічні показники як складова індексу людського розвитку / С.Я. Цимбалюк // Техногенно-екологічна безпека України:стан та перспективи розвитку: матеріали VI Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф. викладачів, аспірантів та студентів, 7-15 листопада 2016 р., м. Ірпінь / Ун-т держ. фіскальної служби України, ННІ інформаційних технологій та менеджменту [та ін.]; ред. кол.: Н.Л. Авраменко, Є.П. Желібо, І.С. Сагайдак, Т.М. Чорна. – Ірпінь: УДФСУ, 2016. – С. 90–92.
Abstract: В статті ведеться детальний аналіз визначення екологічних показників як складової індексу людського розвитку. In the article have done a detailed analysis of the definition of the environmental indicators as the part of human development index.
Description: Перелік використаних джерел: 1. Індекс людського розвитку – 2015: Україна посідає 81-е місце серед 188 країн. – [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://www.prostir.ua/ 2. Назарова О.Ю. Статистична оцінка індикаторів соціально-демографічного розвитку // Економічний форум. – 2012. – №1. 3. Марушевський Г.Б. Індикатори збалансованого розвитку: позиція України в міжнародних рейтингах // Державне управління. – 2015. – №20. – С.141 – 146. 4. Іващенко Т. Ю. Індекс сталого людського розвитку: методика і практика дослідження // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 118 (частина ІІ). – С. 161 – 169.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1187
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
673_IR.pdf168.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.