Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1189
Title: Оцінка впливу на довкілля як механізм реалізації превентивно-профілактичних заходів у сфері охорони НПС
Other Titles: Assessment of the impact on the environment as a mechanism for implementing preventive measures in the sphere of protection of NPS
Authors: Чорна Т.М., Цимбалюк С.Я.
Chorna T.M., Tsymbalyuk S.Y.
Keywords: оцінка впливу на довкілля,
екологічна безпека,
охорона навколишнього природного середовища,
промисловий об’єкт
impact assessment on the environment,
environmental safety,
environmental protection,
industrial facility
Issue Date: 2017
Publisher: Ірпінь: УДФСУ
Citation: Чорна Т.М. Оцінка впливу на довкілля як механізм реалізації превентивно-профілактичних заходів у сфері охорони НПС / Чорна Т.М., Цимбалюк С.Я. // Економіка природокористування: стан, проблеми, перспективи: Збірник наукових праць за матеріалами IІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (м. Ірпінь, 13 – 20 березня 2017 р.). – Ірпінь: УДФСУ, – 2017. – С. 234 – 239. – Режим доступу:
Abstract: В статті висвітлено питання щодо актуальності здійснення оцінки впливу промислових підприємств на довкілля, виділено основні етапи проведення та проблемні питання процедури оцінки. The article highlights the relevance assessment of impact of industrial enterprises on the environment, identified the main stages of and issues evaluation.
Description: 1. Адаменко Я.О. Оцінка впливів техногенно небезпечних об’єктів на навколишнє середовище / Науково-технічний журнал. – 2010. - № 2. – С. 58 – 64 [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Ebzr/2010_2/Statti/9.pdf 2. Бублик М.І., Коропецька Т.О. Ооцінювання техногенних збитків промислових підприємств в умовах формування еволюційної економіки [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Ekonomika/2012_725/05.pdf 3. Коморін В.М. Міжнародний досвід з оцінки екологічних ризиків / В.М. Коморін, Н.М. Шапошникова // Вісник Одеського державного екологічного університету. – 2009. – № 8 – С. 5 – 13. 4. Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2020 року, затверджені Законом України від 21.12.2010 р. № 2818 VI: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2818-17 5. Оцінка впливу на довкілля в Україні: вирішення проблеми по-європейськи. Аналітична доповідь. – Львів, 2013 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rac.org.ua/fileadmin/user_upload/documents/ppapers/Ocinka_vplivu_na_dovkillja_v_Ukrajini.pdf
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1189
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
675_IR.pdf280.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.