Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1190
Title: Фінансові важелі та стимули природоохоронної діяльності
Other Titles: The financial incentives and leverage of environmental activity
Authors: Шрамковська А.Г, Цимбалюк С.Я.
Shramkovsʹka A.H, Tsymbalyuk S.Y.
Keywords: природоохоронна діяльность,
економіка природокористування,
екологічний контроль,
фінансове забезпечення раціонального природокористування,
економічне регулювання природокористування
environmental protection,
environmental economics,
environmental control,
financial support for the rational use of nature,
economic regulation of nature
Issue Date: 2016
Publisher: Ірпінь: УДФСУ
Citation: Шрамковська А.Г. Фінансові важелі та стимули природоохоронної діяльності / А.Г. Шрамковська, С.Я. Цимбалюк // Техногенно-екологічна безпека України:стан та перспективи розвитку: матеріали VI Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф. викладачів, аспірантів та студентів, 7-15 листопада 2016 р., м. Ірпінь / Ун-т держ. фіскальної служби України, ННІ інформаційних технологій та менеджменту [та ін.]; ред. кол.: Н.Л. Авраменко, Є.П. Желібо, І.С. Сагайдак, Т.М. Чорна. – Ірпінь: УДФСУ, 2016. – С. 100–102
Abstract: В статті ведеться про те, що у сучасних умовах загострення екологічних і економічних проблем, фінансові важелі і стимули природоохоронної діяльності потребують суттєвого розвитку, удосконалення та контролю з боку держави. In the article explains that under current conditions the worsening environmental and economical problems, financial incentives and leverage environmental activities require substantial development, improvement and control from the state.
Description: 1. . Буркинський Б.В. Екологічно чисте виробництво: Наукові засади впроваджння та розвитку / Б. В. Буркинський // Вісник НАН України. - № 5. - 2006. - С. 11 - 17. 2. Веклич О.О. Сучасні тенденції природоохоронної діяльності в Україні / О.О. Веклич // Фінанси України. - № 11. - 2009. - С. 26 - 32. 3. Віленчук О.М. Концептуальні засади розвитку екологічного страхування в лісовому господарстві / О.М. Віленчук // Фінанси України. - 2007. - №5. - С. 105 - 113. 4. Давыдова Р.Т. Экологическое страхование - часть экономического механизма природопользования / Р.Т. Давыдова // Страховое дело. - 2002. - №3. - С. 49 - 57.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1190
Appears in Collections:Наукові статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
676_IR.pdf147.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.