Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1248
Title: Перспективи розвитку законодавства України про єдиний податок
Other Titles: Prospects of Ukraine legislation single tax
Authors: Аністратенко Ю.І.
Anistratenko J.I.
Keywords: законодавство,
єдиний податок,
суб’єкти оподаткування,
система оподаткування.
legislation,
flat tax,
tax agents,
tax system.
Issue Date: 2015
Publisher: Держ. фіскальна служба України, Нац. ун-т держ. податкової служби України [та ін.] – Ірпінь: НДІ фінансового права
Abstract: У тезах доповідей висвітлено основні перспективні завдання розвитку законодавства Україні про єдиний податок, наведено головні проблеми які перешкоджають сучасній економіці функціонувати повноцінно. Запропоновано перелік змін для покращення законодавства у даній сфері. In theses reports highlighted the major future challenges of the legislation of Ukraine single tax are the main problems that hinder the modern economy to function fully. A list of amendments to improve the legislation in this area.
Description: Аністратенко Ю.І. Перспективи розвитку законодавства України про єдиний податок / Ю.І. Аністратенко // Фінансове право у ХХІ сторіччі [Електронний ресурс] : зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції, Ірпінь, 11 грудня 2015 року / Держ. фіскальна служба України, Нац. ун-т держ. податкової служби України [та ін.] – Ірпінь: НДІ фінансового права, 2015. – С. 6–8.
URI: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/handle/doc/1248
Appears in Collections:Тези матеріалів конференцій, семінарів, круглих столів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1192_IR.pdf554.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.